DS CB GV tham gia tập huấn GDQPAN

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG PẮC
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG Mẫu 01
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN GDQPAN
STT Họ và tên Trường Chức vụ Bộ môn Ghi chú
1 Nguyễn Đình THCS Ea Yiêng Phó hiệu trưởng CBQL
2 Lê Xuân Dũng THCS Ea Yiêng Tổ trưởng Ngữ văn
3 Nguyễn Thành Lập THCS Ea Yiêng Giáo viên Ngữ văn
4 Nguyễn Thị Thu Quyến THCS Ea Yiêng Giáo viên GDCD
5 Đinh Văn Bình THCS Ea Yiêng Giáo viên GDCD
6 Y Dú Niê THCS Ea Yiêng Giáo viên Địa lí
7 Vũ Hải Hà THCS Ea Yiêng Giáo viên Địa lí
8 Nguyễn Hải Anh THCS Ea Yiêng Giáo viên Mỹ thuật
9 Nguyễn Thị Huệ THCS Ea Yiêng Giáo viên Âm nhạc
10 Y Thoại Byă THCS Ea Yiêng Tổ trưởng Âm nhạc
Ghi chú : GV  môn Văn , Âm nhạc tập huấn chiều thứ 7 ( 13/10/2018 lúc 13h 30 )
              Môn Địa , GDCD , Mỹ thuật  tập huấn sáng chủ nhật ( 14 / 10 / 2018  , 7h 30 )
             Địa điểm tại trường THCS thị trấn phước an
HIỆU TRƯỞNG
 VŨ VĂN TUYÊN