quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

Lượt xem:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC Số  1595/UBND V/v thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Pắc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  09 tháng 10 năm 2019   Kính gửi:    – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc; – Ủy ban nhân dân các xã, [...]
Một số hình ảnh tổng kết năm học 2018 – 2019

Một số hình ảnh tổng kết năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Một số hình ảnh trung thu HS trường THCS Ea Yiêng 2019

Một số hình ảnh trung thu HS trường THCS Ea Yiêng 2019

Lượt xem:

Một s [...]
Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Hình Ảnh [...]
kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :  678/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019     QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019   Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 [...]
Kế hochj tuần 1 HKI năm học 2019 -2020

Kế hochj tuần 1 HKI năm học 2019 -2020

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 1 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 1-HKI :  Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2018)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 19/8 –  chào cờ – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện [...]
Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019 * Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên [...]
DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Lịch trực hè 2019  ( đề nghị GV theo dõi trực nghiêm túc và ghi nhật ký vào sổ trực )

Lịch trực hè 2019 ( đề nghị GV theo dõi trực nghiêm túc và ghi nhật ký vào sổ trực )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG DANH SÁCH NGHỈ PHÉP VÀ TRỰC HÈ NĂM 2019 STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay của bố mẹ Chỗ ở hiện nay của bố mẹ (vợ hoặc chồng) Nơi đăng ký nghỉ phép Thời gian trực Thời gian nghỉ phép đợt 1 Thời gian nghỉ phép đợt 2 Nhóm Trưởng Trực lãnh đạo Từ 1/6 – 15/6 Từ 16/6- [...]
Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC MÃ ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EA YIÊNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN STT Trường Tài khoản Họ Tên Chức Vụ 2770 Trường THCS Ea Yiêng ‘6550 Vũ Văn Tuyên Hiệu trưởng 2771 Trường THCS Ea Yiêng ‘16427 Nông Văn Huấn Giáo viên 2772 Trường THCS Ea Yiêng ‘16428 Đinh Thị Vân Nhân viên 2773 Trường THCS Ea [...]
HD  công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

HD công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

Lượt xem:

    LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  11/HD- LĐLĐ                                            Krông Pắc, ngày 24 tháng 04 năm 2019     HƯỚNG DẪN (Công tác thi đua năm học 2018-2019)   Kính gửi: Công đoàn cơ sở Trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Krông Pắc.   Để kịp [...]
Ke hoạch tuần 7 (6)  HKII ( từ 18 đến 24 /2 /2019 )

Ke hoạch tuần 7 (6) HKII ( từ 18 đến 24 /2 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 7 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 7( 6 ) -HKII :  Từ ngày 18 / 2 đến ngày 24/2/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 18/2 –         Chào cờ –         Học theo TKB Tập huấn MISa – [...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »