Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Hình Ảnh [...]
HD  công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

HD công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

Lượt xem:

    LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  11/HD- LĐLĐ                                            Krông Pắc, ngày 24 tháng 04 năm 2019     HƯỚNG DẪN (Công tác thi đua năm học 2018-2019)   Kính gửi: Công đoàn cơ sở Trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Krông Pắc.   Để kịp [...]
mau kiem diem đảng viên 2018

mau kiem diem đảng viên 2018

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ ………..                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : …………                                 …………Ngày ……….tháng……….năm………     BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM …………     Họ và tên : ………………………………………………sinh ngày : …………………… Chức vụ Đảng : …………………………………………………………………………… Chức vụ chính quyền : …………………………………………………………………… Chức vụ đoàn thể : ……………………………………………………………………….. Đơn vị công tác : ………………………………………………………………………… Chi bộ : …………………………………………………………………………………… Ưu điểm, kết quả đạt được : Về phẩm [...]
Một số hình ảnh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Một số hình ảnh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

[...]
Một số hình ảnh HNCBVC và người lao động năm học 2018 -2019

Một số hình ảnh HNCBVC và người lao động năm học 2018 -2019

Lượt xem:

[...]
Một số hình ảnh Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

Một số hình ảnh Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

Lượt xem:

[...]
quy chế chi quỹ tương trợ CĐ 2018 ( LĐLĐ huyện )

quy chế chi quỹ tương trợ CĐ 2018 ( LĐLĐ huyện )

Lượt xem:

LĐLĐ TỈNH ĐẮC LẮC LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC   Số:01 /LĐLĐ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Krông Pắc, ngày 14 tháng 06 năm 2018 QUY CHẾ THU CHI QUY TƯƠNG TRỢ NĂM 2018   I/ PHẦN THU: 1/ Đối tượng tham gia: Đoàn viên công đoàn các trường học, công đoàn phòng GD trực [...]
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên [...]