Kế hoạch tháng 1 năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:    06  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 01 tháng 1  năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG I

Năm 2018

 

chủ đề : “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”

 

 Phần I .Đánh giá công tác tháng 12

 

1.Ưu điểm .

– Nhà trường cũng như các đoàn thể thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chi bộ.

+ Đã tổ chức thành công cuộc thi vẽ tranh về biển đảo quê hương năm học 2017 -2018

+ Học sinh đã tham gia thi , kiểm tra tập trung HKI năm học 2017-2018

+ Đã thành lập đoàn tham gia thi HSG huyện NH 2017 -2018 theo KH.( 9em )

+ Đã thành lập đoàn tham gia hội thi GVG cấp huyện ( 7 GV )

+ Đã kiểm tra nội bộ năm học 2017 -2018 theo kế hoạch

+ Các tổ triển khai thao giảng xong đợt 1 năm 2017 -2018.

+ Đã tham gia cuộc thi hội thao ,văn nghệ truyền thống ngành chào mừng 35 năm thành lập NGVN 20/11, tham gia HKPĐ cấp cụm .

+ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức ,phong cách HCM đến tất cả GVNV trong trường.

+ CSVC ,KT đã tham mưu mua đầu tư bổ sung thiết bị dạy và học theo đề xuất của GV.

+ Nộp thu gom giấy vụn theo KHHĐ Đội.

 

 1. Tồn tại

– Học sinh đi học , thi kiểm tra HKI chưa chuyên cần , chưa học bài cũ ở nhà còn nhiều , vẫn còn học sinh bỏ giờ , bỏ tiết kiểm tra .

–  Vẫn còn có học sinh Bỏ áo ngoài quần , không đeo khăn quàng , sả rác trong lớp và sân trường .

– GV tham gia thi GVG cấp huyện ít chưa đạt theo chỉ tiêu ( 20% ) .

– Việc đăng ký sổ bài dạy chưa đầy đủ

– Một số giáo viên nghỉ xin phép không đúng

 

– Công tác khác :

+ Chưa thu được các khoản đóng góp của phụ huynh .

 

 

 Phần II .Triển khai Công tác tháng 1/2018

 

    I . CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

           – Phát động thi đua theo chủ đề tháng , “ Mừng Đảng – Mừng Xuân”

– Đoàn , đội Tổ chức thi kể chuyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6/1

Quán triệt tới đội ngũ CB GV CNV “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh ” và Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Chi Bộ, Đảng các cấp.

Tuyên truyền phổ biến đến đội ngũ GV và học sinh về Tháng thi đua lập thành tích chào mừng ngày QĐND Việt Nam  9/1 , mừng Đảng – Mừng Xuân

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:

Tổ chức Triển khai kế hoach học kỳ II , đảm bảo việc đăng ký và dạy – soạn giảng đúng quy định.

Kiểm tra Hồ sơ , rà soát , kiểm tra tiến độ nhập học bạ

Thực hiện TKB HKII ,soạn ,giảng dạy từ tuần 21 – 24  đầy đủ đúng PPCTTKB , tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

– Hoàn thành hồ sơ và thành lập đội tuyển dự thi GVDG Huyện 2017 -2018

Tổ chức kiểm tra hồ sơ ,dự giờ, kiểm tra đánh giá năng lực hoạt động sư phạm của giáo viên; (Đ/c BGH, Các tổ trưởng chuyên môn).

Tổ chức dự giờ góp ý giúp đỡ GV thi GVG cấp huyện 2017 -2018

Tổ trưởng CM phân công GV ra đề kiểm tra tập trung ( KTtx , HK II ) nộp về CM.

Hoàn thành các báo cáo về PGD .

Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đầy đủ , đúng kế hoạch.

Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn, bao gồm: hồ sơ công tác chủ nhiệm; hồ sơ thư viện; thiết bị; hồ sơ công tác Đội; hồ sơ theo dõi khám sức khỏe học sinh – Lần 3

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Trạm y tế xã về theo dõi khám sức khỏe cho học sinh, tiêm phòng cho học sinh , tuyên truyền phòng tránh các loại bệnh -các tệ nạn XH. – tiêm phòng cho nữ 15 tuổi trở lên

Xây dựng kế hoạch phối phợp với Ban công an xã trong việc đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị nhà trường trong các ngày lễ tết . (Đ/c –Eang ).

III. Công tác đoàn thể :

 1. Công đoàn :
 • Vận động CĐV thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách HCM
 • Vận động CĐV đoàn kết , khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao .
 • Phối hợp với Đội cùng nhà trường tổ chức kể chuyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6/1
 • Thực hiện nghị quyết CĐ các cấp , thực hiện các cuộc vận động .

 

     2.Đoàn – Đội

 • Thực hiện nghiêm túc kế hoạch các cấp.
 • Phối hợp với CĐ , GVCN tổ chức thi kể chuyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6/1 .
 • Vận động HS đi học chuyên cần

     3.VT – KT

 • Thực hiện nghiêm túc thông tin hai chiều.
 • Theo dõi việc HS chuyển trường..
 • Chi trả lương tháng 1/2018 , và các khoản chi khác ( thu nhập tăng thêm – tháng 13)…
 • Theo dõi tham mưu đầu tư thiết bị phục vụ công tác dạy – Học
 • Tổng hợp ,Rà soát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.
 • CSVC – LĐ

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp Xanh – Sạch- Đẹp

– Kiểm tra và tham mưu tu sửa CSVC thường xuyên.

– Cùng với GVCNL Vận động HS ,phụ huynh đóng góp các khoản .

– Vận động thu SGK học kỳ I

– Tham mưu với các cấp đầu tư CSVC thiết bị phục vụ dạy- học.

 

 

 1. CÔNG TÁC KHÁC:

 

Hướng dẫn, quản lý việc sử dụng sổ đầu bài HKII, thu ,ktra sổ đầu bài HKI. ( Đ/c Đình)

Lập hồ sơ biểu mẫu theo dõi học sinh hàng tuần. Kiểm tra rà soát thông tin học sinh trong phần mềm .

GVCN các lớp vận động HS đóng các loại quỹ và lập danh sách HS thuộc diện miễm ,giảm các khoản đóng góp ( theo họp PHHS)

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 1 HKII năm học 2017 – 2018, đề nghị các bộ phận tổ khối, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận :

PGD (b/c);

UBND xã (b/c);

Các Tổ trưởng (t/h);

Các Đoàn thể (p/h –t/h);

Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG