Kế hoạch tháng 12

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:    05  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30  tháng 11  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

 

chủ đề : “ Uống nước – Nhớ nguồn ”

 

 Phần I .Đánh giá công tác tháng 11

 

1.Ưu điểm .

– Nhà trường cũng như các đoàn thể thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chi bộ.

+ Đã tổ chức thành công cuộc thi vẽ tranh về biển đảo quê hương năm học 2017 -2018

+ Học sinh đi học chuyên cần hơn , ít vắng hơn , đã có tiến bộ nhiều.( Học chéo buổi )

+ CM đã chỉ đạo các tổ trưởng CM và các GV dạy khối 9 bồi dưỡng HSG huyện NH 2017 -2018 theo KH.

+ Đã kiểm tra nội bộ năm học 2017 -2018 theo kế hoạch

+ Các tổ triển khai thao giảng xong đợt 1 năm 2017 -2018.

+ Đã tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp huyện  – Đạt giải KK

+ Đã tham gia cuộc thi hội thao ,văn nghệ truyền thống ngành chào mừng 35 năm thành lập NGVN 20/11

+ CĐ phối hợp cùng nhà trường tổ chức tốt buổi tọa đàm ngày 20 – 11

+ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức ,phong cách HCM đến tất cả GVNV trong trường.

+ Phát động phong trào Không vi phạm: “ Dạy thêm- Học thêm ”

+ CSVC ,KT đã tham mưu mua đầu tư bổ sung thiết bị dạy và học theo đề xuất của GV.

 

 1. Tồn tại

– Học sinh đi học chưa chuyên cần , chưa học bài cũ ở nhà còn nhiều , vẫn còn học sinh bỏ giờ , bỏ tiết

–  Vẫn còn có học sinh Bỏ áo ngoài quần , không đeo khăn quàng , sả rác trong lớp và sân trường .

– Tổ trưởng , GV còn dự giờ rút kinh nghiệm ít .

– Việc đăng ký bài dạy chưa đầy đủ

– Một số giáo viên nghỉ xin phép không đúng

 

– Công tác khác :

+ Chưa thu được các khoản đóng góp của phụ huynh .

+  Các lớp khối sáng dọn vệ sinh còn trễ

 

 Phần II .Triển khai Công tác tháng 12

 

    I . CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

           – Phát động thi đua theo chủ đề tháng , hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I

– Đoàn , đội Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày 22/12;

– Tiến hành đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối HKI

Quán triệt tới đội ngũ CB GV CNV “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh ” và Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Chi Bộ, Đảng các cấp.

Tuyên truyền phổ biến đến đội ngũ GV và học sinh về Tháng thi đua lập thành tích chào mừng ngày QĐND Việt Nam  22 / 12

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:

Tổ chức ôn tập các môn học , đảm bảo việc đăng ký và dạy – soạn giảng đúng quy định.

Kiểm tra Hồ sơ , rà soát , kiểm tra tiến độ chương trình , chế độ cho điểm, lập kế hoạch dạy bù ( nếu chậm chương trình ) .

Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề kiểm tra tập trung các môn ( lưu ý môn GDCD, Công nghệ )

Thực hiện ôn tập kiểm tra các môn : Nhạc , Họa , Công nghệ , GDCD , Tin, Thể dục ( Tuần 16-17 ) .các môn còn lại kiểm tra tuần 19 ( KH – PGD ) – Thành lập đội HSG tham gia thi HSG huyện 2017 -2018

Thực hiện soạn ,giảng dạy từ tuần 15 – 19  đầy đủ đúng PPCTTKB , tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

Tổ chức kiểm tra hồ sơ ,dự giờ, kiểm tra đánh giá năng lực hoạt động sư phạm của giáo viên; (Đ/c BGH, Các tổ trưởng chuyên môn).

Tổ chức thi GVG cấp trường tiến tới thi GVG cấp huyện 2017 -2018

Tổ trưởng CM phân công GV ra đề kiểm tra tập trung ( KTtx , HK I ) nộp về CM.

Tổ chức nhập điểm KT đk vào phần mềm .

Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đầy đủ , đúng kế hoạch.

Triển khai Thực hiện kế hoạch hoạt động của hội chữ thập đỏ; chi hội khuyến học nhà trường; công tác y tế trường học;  trong năm học 2017 – 2018 (Đ/c Eang ).

Kểm tra chất lượng Bồi dưỡng học sinh giỏi khối lớp 9

Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn, bao gồm: hồ sơ công tác chủ nhiệm; hồ sơ thư viện; thiết bị; hồ sơ công tác Đội; hồ sơ theo dõi khám sức khỏe học sinh – Lần 3

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Trạm y tế xã về theo dõi khám sức khỏe cho học sinh, tiêm phòng cho học sinh , tuyên truyền phòng tránh các loại bệnh -các tệ nạn XH.

Xây dựng kế hoạch phối phợp với Ban công an xã trong việc đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị nhà trường (Đ/c  –Eang ).

III. Công tác đoàn thể :

 1. Công đoàn :
 • Vận động CĐV thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách HCM
 • Vận động CĐV đoàn kết , khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao .
 • Phối hợp với hội CCB cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền tốt ngày QĐND VN 22- 12
 • Thực hiện nghị quyết CĐ các cấp , thực hiện các cuộc vận động .

     2.Đoàn – Đội

 • Thực hiện nghiêm túc kế hoạch các cấp.
 • Phối hợp với hội CCB cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền tốt ngày QĐNDVN 22- 12 .
 • Vận động HS đi học chuyên cần

     3.VT – KT

 • Thực hiện nghiêm túc thông tin hai chiều.
 • Theo dõi việc HS chuyển trường..
 • Chi trả lương tháng 12 , và các khoản chi khác …
 • Theo dõi tham mưu đầu tư thiết bị phục vụ công tác dạy – Học
 • Tổng hợp chi trả phép hè 2017 ,Rà soát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; tổ chức triển khai hồ sơ nâng lương cho CB GV CNV ( 6 tháng cuối năm 2017)

4.CSVC – LĐ

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp Xanh – Sạch- Đẹp

– Kiểm tra và tham mưu tu sửa CSVC thường xuyên.

– Cùng với GVCNL Vận động HS ,phụ huynh đóng góp các khoản .

– Vận động thu SGK học kỳ I

 

 

 1. CÔNG TÁC KHÁC:

 

Hướng dẫn, quản lý việc sử dụng sổ đầu bài. ( Đ/c Đình)

Lập hồ sơ biểu mẫu theo dõi học sinh hàng tuần. Kiểm tra rà soát thông tin học sinh trong sổ Đăng bộ, sổ phổ cập (Đ/c Eang ,Sơn, Khoa )

GVCN các lớp vận động HS đóng các loại quỹ và lập danh sách HS thuộc diện miễm ,giảm các khoản đóng góp ( theo họp PHHS)

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017 – 2018, đề nghị các bộ phận tổ khối, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận :

PGD (b/c);

UBND xã (b/c);

Các Tổ trưởng (t/h);

Các Đoàn thể (p/h –t/h);

Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG