DS CB GV tham gia tập huấn GDQPAN

DS CB GV tham gia tập huấn GDQPAN

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG PẮC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG Mẫu 01 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN GDQPAN STT Họ và tên Trường Chức vụ Bộ môn Ghi chú 1 Nguyễn Đình THCS Ea Yiêng Phó hiệu trưởng CBQL 2 Lê Xuân Dũng THCS Ea Yiêng Tổ trưởng Ngữ văn 3 Nguyễn Thành Lập THCS Ea Yiêng Giáo viên Ngữ văn 4 [...]