kế hoạch tuần 4, 5 HKI 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 4-HKI :  Từ ngày 10/9 đến ngày 3/10/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

28/9

– Sinh hoạt HGLL

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 4 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Dự giờ ,góp ý

– GV HD TT số 26/BGD  áp dụng từ ngày 11/10/2020 ( sửa đổi bổ sung TT58)

– tổ chức trung thu cho thiếu nhi buôn kết nghĩa

 

 

– Đội – GVCN

– Đ/c Eang +GVCN

-CBGV-NV

 

– BGH,TT,GVBM

 

 

– ban nội chính + đoàn TN, BGH

 
3

29/9

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
4

30/9

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
5

1/10

– Học bình thường

– SH CM , tổ chức trung thu cho HS toàn trường

– LĐ vệ sinh , sắp xếp TBDH

– Họp Chi bộ – tập huấn TT26, nhiệm vụ năm học 2020-2021

– Các GVBM khối 9 lập DSHS bồi dưỡng HSG 9 môn VH

 

-GV- HS

– Theo tổ , toàn trường

– Đảng viên

– Đ/c Đình + GVBM

 

 

 

6

02/10

-Học bình thường

  • Tập huấn CM – do PGD tổ chức
-Toàn trường

  • HT +TTCM
 
7

3/10

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS

 

 

– GVCNL

– Eang + GVCNL

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 5 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 5-HKI :  Từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

5/10

– Chào cờ

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 5 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Tập huấn Stem

– Dự giờ ,góp ý

 

– Toàn trường

– Đ/c Eang +GVCN

-CBGV-NV

 

–         Đ/c Thảo

 

– BGH,TT,GVBM

 

 

 

 

 

3

6/10

-Học bình thường

– Tập huấn CM do sở quyết định ( 6-7/10)

– Toàn trường

– Thảo – Kiều

 
4

7/10

-Học bình thường – Toàn trường  
5

8/10

– Học bình thường

– LĐ vệ sinh

-ĐH liên đội – 9h00

– sinh hoạt tổ CM

 

-GV- HS

– Eang + GVCN- HS

– theo kế hoạch

Tổ CM

 

 

6

9/10

-Học bình thường -Toàn trường  
7

10/10

HNCBCNVC , sơ kết CĐ giữa nhiệm kỳ – 7h30

 

 

– CBGVNV

 

 

HS nghỉ học – toàn trường
CN

11/10