Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ 2017 -2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC

TRƯỜNGTHCS EA YIÊNG

___________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

Số : 26 /BC-THCS Ea yiêng , ngày  27   tháng   5  năm 2018

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

Năm học 2017- 2018

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Thuận lợi:

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, có quyết định thành lập BKTNB với đầy đủ thành phần;

– Tổ chức thực hiện khá tốt theo kế hoạch đã xây dựng;

– Các thành viên trong Ban KTNB đều qua tập huấn nghiệp vụ kiểm tra;

– Đa số GV-CNV đã ý thức về tự kiểm tra hoạt động của bản thân.

 1. Khó khăn:

– Do các thành viên trong Ban KTNB là kiêm nhiệm cũng còn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch;

– Còn một vài cá nhân chưa thật lắng nghe, vui vẻ và tích cực sửa chữa sai lầm, khắc phục khuyết điểm.

 1. Tình hình CB-GV-CNV:

 

Số liệu Tổng số Thừa Thiếu Đảng viên Xếp loại CBCC năm trước Đạt dh thi đua năm trước
XS Khá TB Kém LĐTT CSTĐ/H CSTĐ/TP
CBQL 3 0 0 2 3 0     3 0  
Giáo viên 44 1   13 29 15 0   15 2  
CNV 3   3   1 2     1 0  
Tổng 50     15 33 17 0   19 2  

– Tình hình nhân sự: Có sự thay đổi nhân sự so với năm học 2016-2017.

– Cụ thể: 01 nhân viên thiết bị chuyển đi từ tháng 9 /2017.

 1. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG:

Ban Kiểm tra nội bộ thành lập theo quyết định số 05/QĐ- THCS- EYi ngày 18 tháng 10 năm 2017.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA:

 1. Hoạt động nhà trường:
 2. Tổ chức nhà trường:

– Số lượng CB-GV-CNV thực tế đối chiếu với định mức: vừa thừa vừa thiếu

– Chất lượng về trình độ đào tạo, tay nghề, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của GV:

 

 1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật:

Bảo quản và sử dụng CSVC: có qui định và thực hiện tốt việc bảo quản và sử dụng CSVC; tổ chức kiểm kê tài sản hằng năm; thực hiện thanh lý tài sản theo quy định.

– Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất trường lớp:

+ Trường Được xây mới 4 phòng học và 01chức năng (nguồn xây dựng dự án THCS vùng khó khăn), đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2018;

+ Đảm bảo đủ phòng học (10 phòng học, 01 phòng học tin với 16 máy nối mạng), trang thiết bị, vật dụng, bàn ghế… cho công tác giảng dạy và học tập.

Mua sắm và sử dụng  trang thiết bị dạy học:

+ Trang bị bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học, hóa chất phục vụ THTN.

+ Làm ĐDDH: 14.

+ Bố trí cho các lớp sử dụng phòng THTN để học tập bộ môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các em được trực tiếp làm các thí nghiệm chứng minh, qua đó lĩnh hội tốt kiến thức và rèn kỹ năng thực hành. Số tiết THTN 25 tiết;

+ Khai thác sử dụng phòng Nghe nhìn để thực hiện các tiết ứng dụng CNTT trong dạy học và cho các em xem phim ảnh, tư liệu liên quan đến việc giáo dục, học tập. Số tiết có ứng dụng CNTT là 12.

Xây dựng thư viện:

+ Mua bổ sung sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, truyện, số tiền 8.900.000đ phục vụ nhu cầu dạy học;

+ Mua báo, tạp chí để giáo viên, học sinh đọc nhằm cập nhật thêm thông tin, thời sự cần thiết;

+ Xây dựng tủ sách Pháp luật để phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến Pháp luật trong nhà trường;

+ Tổ chức cho giáo viên, học sinh viết và giới thiệu sách mới đến mọi người.

+ Đáp ứng nhu cầu dạy và học.

+ Tiếp tục cập nhật Smats.

Xây dựng nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp:

+ Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ Nhà trường còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, lành mạnh và an toàn đến từng học sinh và phụ huynh.

+ Ban Giám hiệu chủ động thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; cùng với các ban ngành đoàn thể địa phương, Ban đại diện Cha mẹ học sinh thực hiện tốt các Qui chế phối hợp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nội dung của trường học thân thiện, học sinh tích cực…

+ Đoàn, Đội tuyên truyền, giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường “xanh- sạch –đẹp”.

+ Mỗi CB-GV-CNV thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các nội dung trên và kiên quyết xử lí những học sinh cố tình vi phạm .

+ Trang bị thêm các thùng chứa rác; thường xuyên kiểm tra vệ sinh cá nhân và môi trường, biểu dương  lớp giữ gìn vệ sinh tốt, nhắc nhở lớp chưa tốt …

+ Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh về mục đích ý nghĩa của viêc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh.

 1. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục:

Thực hiện quy chế tuyển sinh hàng năm: thực hiện đúng qui định.

+ Có quyết định thành lập Ban tuyển sinh đầu năm học;

+ Thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

– Duy trì sĩ số: đến cuối năm học 2017 – 2018: 551/591 (giảm  40em – chuyển trường 02 em )

– Thực hiện chương trình giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác:

+ Triển khai thực hiện “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học” của Bộ hướng dẫn của Sở ngay từ đầu năm; thực hiện đúng khung phân phối chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng theo qui định của Bộ.

+ Các tổ, nhóm bộ môn đã tổ chức thảo luận để thống nhất nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy và PPCT chi tiết thông qua BGH duyệt để đưa vào thực hiện.

+ Chỉ đạo và đã thực hiện đúng hướng dẫn về việc tích hợp trong giảng dạy như: tư tưởng HCM, kĩ năng sống, ATGT, hướng nghiệp, liên môn, biển đảo…

+ Tổ chức giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục như SHDC, SHCN, NGLL, hướng nghiệp khối 9, tự chọn (bám sát), giáo dục kĩ năng sống, dạy nghề khối 8, tăng cường tin học cho 100% học sinh.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: tổ chức lễ-hội khai giảng năm học mới; “Vui hội trăng rằm” nhân dịp tết Trung Thu; tổ chức hội diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, báo tường và hội thao nhân dịp lễ kỷ niệm “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”; tuyên truyền về “Luật Giao thông đường bộ và An toàn giao thông”, hội thi tìm hiểu “Phòng chống ma túy và AIDS”; tổ chức các hoạt động đọc truyện, kể chuyện, thuyết trình, hái hoa dân chủ về gương thiếu niên anh hùng, về chủ đề “Sống có trách nhiệm”, về tính thân thiện và tích cực trong nhà trường, về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, của nhân dân ta; tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực học đường, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc tôn tạo đền Tưởng niệm của xã; tổ chức phong trào thi đua trang trí lớp, trồng và chăm sóc cây xanh, chậu hoa kiểng ở tất các các lớp… Các hoạt động này từng bước phát huy tác dụng tích cực, hỗ trợ việc nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường thể chất cho học sinh.

– Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục: số buôn đạt chuẩn QG phổ cập giáo dục bậc THCS: 05/05; xã đạt chuẩn Phổ cập Trung học cơ sở năm 2017.

 1. Công tác quản lý của hiệu trưởng

– Về xây dựng các kế hoạch của đơn vị, của CB-GV-CN và các bộ phận: kế hoạch năm học của nhà trường được xây dựng và lấy ý kiến xây dựng của tập thể đội ngũ. Mỗi CB-GV-NV đều xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch của bộ phận mình phụ trách, BGH duyệt và đưa vào thực hiện, cuối mỗi HK có tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện.

– Về quản lý hồ sơ của CB-GV-CNV: đúng  theo  hướng  dẫn, mỗi  người  có  một  túi  hồ  sơ  riêng  và  có cập n hật mỗi năm..

– Về bố trí, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ: đầu năm học, HT có quyết định phân công phân nhiệm phù hợp với văn bằng đào tạo và tình hình thực tế; có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cụ thể và thực hiện tốt theo kế hoạch; CB-GV-NV tham gia đầy đủ các hoạt động bồi dưỡng do trường, cấp trên tổ chức; xây dựng và triển khai kế hoạch BDTX, trên cơ sở đó từng GV xây dựng và thực hiện KHBDTX của bản thân, hầu hết đảm bảo theo kế hoạch. Việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tế chưa được một số

– Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: có xây dựng và thực hiện đúng.

– Về tham gia các hoạt động xã hội của đơn vị: tham gia đầy đủ, nhưng thành tích còn khiêm tốn.

– Về thực hiện các chế độ chính sách cho đội ngũ, cho Ban Thanh tra nhân dân: đủ, kịp thời, đúng quy định.

– Về quản lý hành chính, tài chính và tài sản: cơ bản đúng qui định; còn thực hiện chưa thật tốt về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ;

– Về công tác tham mưu, thực hiện xã hội hóa giáo dục: thường xuyên vận động và duy trì lớp phổ cập.Về sự phối hợp giữa hiệu trưởng với các đoàn thể trong công tác: thực hiện theo qui chế.

 1. Các nhiệm vụ khác

– Về công tác chính trị tư tưởng:

+ Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Giáo dục Chính trị tư tưởng, Ban Chỉ đạo công tác Giáo dục sức khỏe và Ban Chỉ đạo công tác Xây dựng trường học An toàn-phòng chống tai nạn thương tích ngay từ đầu năm. Phổ biến đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo có liên quan. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch Giáo dục Chính trị tư tưởng, kế hoạch tuyên truyền và phổ biến Pháp luật, kế hoạch Giáo dục sức khỏe và kế hoạch xây dựng trường học An toàn-phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

+ Tạo điều kiện để tất cả CB-GV-CNV, đảng viên được tham dự đầy đủ lớp bồi dưỡng chính trị hè, các buổi nghe báo cáo thời sự, pháp luật do huyện tổ chức, các buổi học tập Nghị quyết do Đảng ủy xã tổ chức.

+ Tổ chức cho học sinh học tập Điều lệ trường phổ thông, Nội quy học sinh, Nhiệm vụ năm học, Qui chế 58 của Bộ Giáo dục về đánh giá xếp loại học sinh, Thông tư 08 của Bộ Giáo dục về khen thưởng, kỷ luật học sinh, về nhiệm vụ năm học mới, về đạo đức nhà giáo, luật  viên chức, quy định hồ sơ chuyên môn, quy chế kiểm tra. . .

+ Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động gắn với từng chủ đề, chủ điểm, các hoạt động giáo dục Kỹ năng sống và các hoạt động ngoại khóa khác; qua đó,  giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, ý thức công dân, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

+ Kết quả: tất cả CB-GV-CNV trong đơn vị đều nắm bắt các vấn đề đã được phổ biến, hầu hết đều nhận thức đúng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị của ngành. Đối với HS, đa số các em cũng đều hiểu được các vấn đề đã được phổ biến, chấp hành tốt nội quy nhà trường và cố gắng đảm bảo các yêu cầu qui định.

– Thực hiện chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, các cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương  đạo đức, tự học và sáng tạo”:

+ Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học đến đội ngũ CB-GV-CNV, học sinh và CMHS thông qua họp HĐSP, SHDC và họp CMHS đầu năm. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các cuộc vận động nêu trên trong suốt năm học theo từng chủ đề, chủ điểm của tháng.

+ Theo Bác: mọi thành viên trong trường đều thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác năm 2015, 2016;2017 thực hiện kể chuyện theo Bác trong giờ SHDC hằng tuần; Giáo viên tích hợp tư tưởng HCM trong giảng dạy các bộ môn Văn, Giáo dục Công dân, HĐGDNGLL; học sinh thực hành 5 điều Bác dạy …. Tuy nhiên, cũng còn cá nhân chưa nêu cao tinh thần trách  nhiệm, chưa hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; còn mắc phải những thiếu sót, để nhắc nhở nhiều lần; chưa hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu công việc; chất lượng giảng dạy thấp, chưa đạt chỉ tiêu….

+ Cuộc vận động “Hai không”: đi vào chất lượng dạy thực chất và học thực chất, không chạy theo thành tích, không có giáo viên vi phạm qui chế coi thi và học sinh vi phạm qui chế thi, chấm đúng đáp án, biểu điểm đã thống nhất, đánh giá xếp loại đúng qui chế, giáo viên chấp hành nghiêm túc những điều nghiêm cấm, không vi phạm đạo đức nhà giáo và không đánh đập và xúc phạm nhân cách của học sinh; không có dạy thêm học thêm trái quy định.

+ Tổ chức thảo luận Quyết định 58 về Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh vào đầu và cuối năm học, Qui chế kiểm tra trước các đợt kiểm tra học kỳ nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, mạnh dạn giao quyền kiểm tra đánh giá học sinh cho giáo viên nhưng tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan trong việc kiểm tra đánh giá của giáo viên.

+ Kết quả: đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, học sinh đã nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của từng cuộc vận động.

 1. Công tác kiểm tra của Hiệu trưởng
 2. Dự giờ, kiểm tra QCCM giáo viên theo kế hoạch:

– Số lượng giáo viên được kiểm tra: 15/44 (đạt 100% kế hoạch).

– Kết quả: 10 tốt, 5 khá

– Cần khắc phục:

+ Cần chấp hành đúng quy chế làm việc của trường, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

+ Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, chú ý soạn đủ giáo án (đủ đề kiểm tra), đảm bảo chương trình, sử dụng trang thiết bị khi lên lớp;

+ Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh có sự giảm sút so cùng kỳ. Chú ý các môn có kết quả bài kiểm tra học kỳ thấp và giảm nhiều so cùng kỳ

+ Thực hiện tốt hơn công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.

 1. Kiểm tra bộ phận:

            – Số bộ phận được kiểm tra 1 lần trong năm học: 8/12, 8 tốt, 2 khá. Kiểm tra tất cả hồ sơ sổ sách, hoạt động.

– Kết quả:

 

Stt Bộ phận được kiểm tra Xếp loại Ghi chú
TỐT KHÁ TB KÉM
1 Thư viện x        
2 Tổ Sử địa                                    x        
3 Thiết bị   x      
4 Phổ cập x        
5 Tổ Toán x        
6 YTHĐ     x    
7 Tổng phụ trách          
8 Văn thư x        
9 Tài vụ x        
10 Đoàn TN x        
11 TổTD – Hóa – Sinh x        
12 Tổ VP   x      

 

 1. Công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo

– Tổng số đơn, thư đã nhận: 00, trong đó số đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết: ……Chia ra: đã giải quyết: ….; tồn đọng: …… Lý do tồn đọng:…….

Về công tác tiếp dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh:

+ Số lượt tiếp dân: 00

+ Tình hình đặc biệt (nếu có): không

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 00

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
 2. Ưu điểm:

– Nhà trường thực hiện khá tốt công tác kiểm tra nội bộ: có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và công khai thực hiện ngay từ đầu năm học; các thành viên trong Ban KTNB đều đã qua tập huấn nghiệp vụ kiểm tra;

– Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, cơ bản đạt mục tiêu kiểm tra, giáo viên đã ý thức tự kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 1. Khuyết điểm:

– Còn chậm kiểm tra và hoàn tất biên bản theo kế hoạch.

– Việc lắng nghe ý kiến đội ngũ, việc tiếp thu và sửa chữa thiếu sót của một vài thành viên là chưa tích cực.

   VII. PHƯƠNG HƯỚNG năm học 2018-2019Báo cáo Sơ kết HKI Bài học KN cho TK)

 1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đã đề ra ở đầu năm học.
 2. Khắc phục kịp thời những thiếu sót trong năm 2017-2018.
 3. Chú trọng nhiều đến công tác chủ nhiệm và công tác giáo dục đạo đức học sinh, của Đội TNTPHCM

       VIII. KIẾN NGHỊ:

Không.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tuyên

    Nơi nhận:

–   Phòng GD&ĐT Huyện krông păc (để báo cáo);

–   Lưu: KTNB./..