quy chế thi đua năm học 2019-2020 ( PGD Krong păc)

quy chế thi đua năm học 2019-2020 ( PGD Krong păc)

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số : /QĐ-PGDĐT Krông Pắc, ngày tháng 05 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục huyện Krông Pắc TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN Căn cứ Luật Thi đua, khen... ...
Bản  quy chế thi đua ngành GD

Bản quy chế thi đua ngành GD

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              Số: 74 /CV-PGDĐT                          Kông Pắc, ngày 10  tháng 02  năm 2020 V/v thông báo Bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường... ...
Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Hình Ảnh ...
Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC MÃ ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EA YIÊNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN STT Trường Tài khoản Họ Tên Chức Vụ 2770 Trường THCS Ea Yiêng ‘6550 Vũ Văn Tuyên Hiệu trưởng 2771 Trường THCS Ea Yiêng ‘16427 Nông Văn Huấn Giáo viên 2772 Trường THCS Ea Yiêng ‘16428 Đinh Thị Vân Nhân viên 2773 Trường THCS Ea... ...
Li.ch trực tết Kỷ Hợi 2019

Li.ch trực tết Kỷ Hợi 2019

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỈ HỢI (NĂM 2019) STT NHÓM TRỰC HỌ VÀ TÊN Ngày / tháng (Dương lịch) Ngày / tháng ( Âm lịch) Nhóm trưởng Trực lãnh đạo Điện thoại 1 NHÓM 1 DƯƠNG ĐỨC VĂN 2/2/2019 28 Tháng Chạp X   2 LÊ VĂN... ...
HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG ” Vì sự nghiệp giáo dục ” năm 2018

HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG ” Vì sự nghiệp giáo dục ” năm 2018

Lượt xem:

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018 Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo... ...
Trang 1 / 3123 »