Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Hình Ảnh [...]
Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC MÃ ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS EA YIÊNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN STT Trường Tài khoản Họ Tên Chức Vụ 2770 Trường THCS Ea Yiêng ‘6550 Vũ Văn Tuyên Hiệu trưởng 2771 Trường THCS Ea Yiêng ‘16427 Nông Văn Huấn Giáo viên 2772 Trường THCS Ea Yiêng ‘16428 Đinh Thị Vân Nhân viên 2773 Trường THCS Ea [...]
Li.ch trực tết Kỷ Hợi 2019

Li.ch trực tết Kỷ Hợi 2019

Lượt xem:

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỈ HỢI (NĂM 2019) STT NHÓM TRỰC HỌ VÀ TÊN Ngày / tháng (Dương lịch) Ngày / tháng ( Âm lịch) Nhóm trưởng Trực lãnh đạo Điện thoại 1 NHÓM 1 DƯƠNG ĐỨC VĂN 2/2/2019 28 Tháng Chạp X   2 LÊ VĂN [...]
HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG ” Vì sự nghiệp giáo dục ” năm 2018

HƯỚNG DẪN XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG ” Vì sự nghiệp giáo dục ” năm 2018

Lượt xem:

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018 Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo [...]
Một số hình ảnh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Một số hình ảnh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

[...]
Một số hình ảnh HNCBVC và người lao động năm học 2018 -2019

Một số hình ảnh HNCBVC và người lao động năm học 2018 -2019

Lượt xem:

[...]
Bản dự thảo quy chế thi đua năm học 2018 -2019 ( Y/c CB, GV, NV tham gia ý kiến và gửi bản góp ý về cho văn thư chậm nhất là 29/9/2018 )

Bản dự thảo quy chế thi đua năm học 2018 -2019 ( Y/c CB, GV, NV tham gia ý kiến và gửi bản góp ý về cho văn thư chậm nhất là 29/9/2018 )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              Số :  537/CV-PGDĐT                             Kông Pắc, ngày  21 tháng 9 năm 2018 V/v góp ý Quy chế thi đua Khen thưởng  từ năm học 2018-2019   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MG, MN, Tiểu học, THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. Trong những [...]
Dieenx văn khai giảng NH 2018 -2019

Dieenx văn khai giảng NH 2018 -2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG                        DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 Kính thưa : đ/c : Lê Khắc Đức – Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện. đ/c : Nguyễn Văn Hùng HUV – phó BT đảng ủy – CT UBND xã ea yiêng …………… …………………… Đ/c : Trần Văn Long – UV ban thường vụ – CT HĐND [...]
CV HD cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” 2018 – đề nghị CBGV tham gia theo HD

CV HD cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” 2018 – đề nghị CBGV tham gia theo HD

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 401/CV-PGDĐT V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Krông Pắc, ngày 10  tháng 7 năm 2018   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS Hiệu trưởng trường PTDT NT THCS [...]
Lịch trực trường nhóm 2 – 2018 -gv theo dõi và thực hiện nghiêm túc

Lịch trực trường nhóm 2 – 2018 -gv theo dõi và thực hiện nghiêm túc

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG DANH SÁCH NGHỈ PHÉP VÀ TRỰC HÈ NĂM 2018 NHÓM 2 STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay của bố mẹ Chỗ ở hiện nay của bố mẹ (vợ hoặc chồng) Thời gian trực Thời gian trực trường Nhóm Trưởng Trực lãnh đạo Từ 1/6 – 15/6 Từ 16/6- 30/6 Từ 1/7 – 15/7 Từ 16/7 – 31/7 1 Trịnh [...]
Trang 1 / 3123 »