Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..
01/2017/TT-BGD-DT 13/01/2017 Công văn, Nghị định, Thông tư, Thông tư 01/ HD GDQP và AN trường THCS