Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02 / QC -HĐ- BGH 06/09/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của BGH trường THCS Ea Yiêng năm học 2018 -2019
01/ QC/HĐCQ 25/08/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của cơ quan - Trường THCS Ea yiêng