Trường THCS Ea Yiêng

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: truongthcseayieng@gmail.com
  • Địa chỉ: Xã Ea Yiêng, H.Krông Pắc, Đăk Lăk