Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS EA YIÊNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số : 01/ KH – thcs KẾ HOẠCH THÁNG 8  / 2019 Phần I Đánh giá công tác Trước, trong và sau hè : Ưu điểm : Tổng kết năm học và bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương đúng quy định. [...]
Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019 * Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên [...]
DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

Lượt xem:

[...]
HD đánh giá ht,pht,gv 2019

HD đánh giá ht,pht,gv 2019

Lượt xem:

    Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT). Để việc triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, [...]
Dự kiến kế hoạch tuần 38 ( từ 13 – 19 /5/2019 )

Dự kiến kế hoạch tuần 38 ( từ 13 – 19 /5/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ( Dự kiến ) KẾ HOẠCH TUẦN 38 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 18 -HKII :  Từ ngày13 /5 đến ngày 18/5 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 13/5 –         Nhập điểm ,vào học bạ –         Kiểm tra bù [...]
HD  công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

HD công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

Lượt xem:

    LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  11/HD- LĐLĐ                                            Krông Pắc, ngày 24 tháng 04 năm 2019     HƯỚNG DẪN (Công tác thi đua năm học 2018-2019)   Kính gửi: Công đoàn cơ sở Trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Krông Pắc.   Để kịp [...]
kế hoạch tuần 35 , 36 ( từ 22 đến 5/5/2019 )

kế hoạch tuần 35 , 36 ( từ 22 đến 5/5/2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 35 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 15 -HKII :  Từ ngày 22 /4đến ngày 28/4 /2019 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 22/4 –         SHNGLL –         Học bình thường –         GV lầm đề cương ôn [...]
Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  237/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  12 tháng  4  năm 2019                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]
Kế hoạch tuần 32 ( 1/ 4 đên 6/4 / 2019 )

Kế hoạch tuần 32 ( 1/ 4 đên 6/4 / 2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 32 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 13 -HKII :  Từ ngày 1/4đến ngày 6/4 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 1/4 –         Chào cờ –         Học bình thường –         Toàn trường       3 2/4 [...]
kế hoạch tuần 31 ( 25 – 31/3 / 2019 )

kế hoạch tuần 31 ( 25 – 31/3 / 2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 31 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 12 -HKII :  Từ ngày 25 / 3 đến ngày 31/3/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 25/3 –         Thi múa hát tập thể , dân vũ , trò chơi [...]
Kế hoạch tuần 28 ( 4/3 đến 9/3 )

Kế hoạch tuần 28 ( 4/3 đến 9/3 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 28 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 9 -HKII :  Từ ngày 4 / 3 đến ngày 09/3/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 4/3 –         Chào cờ –         Học bình thường – –         Toàn trường   [...]
kế hoạch tuần 27 ( 25/2 đến 3/3 / 2019 )

kế hoạch tuần 27 ( 25/2 đến 3/3 / 2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 27 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 8( 7) -HKII :  Từ ngày 25 / 2 đến ngày 2/3/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 25/2 –         HĐNGLL –         Học bình thường –         Vận động HS đi [...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »