Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/ PHNV NH 2018 -2019 15/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Phương hướng nhiệm vụ năm hoc 2018-2019 - trường THCS Ea Yiêng
04/mau ktra 15/10/2018 Kế hoạch, Văn bản khác, mâu ktra nội bộ 2018 -2019