Vũ Văn Tuyên
 • Vũ Văn Tuyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0936.016.675 ( 0912493535)
 • vuvantuyen.69@gmail.com
 • Sinh năm: 1971. Quê quán: Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa ,Cử nhân QL GD
 • Eang
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • Sinh năm: 1963. Quê quán: Kon Kô - Đăk Tô – Kom Tum. Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán
Nguyễn Đình
 • Nguyễn Đình
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0984319848