Vũ Văn Tuyên
Vũ Văn Tuyên Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0936.016.675 ( 0912493535) vuvantuyen.69@gmail.com Sinh năm: 1971. Quê quán: Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình. Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý
Eang
Eang Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng Sinh năm: 1963. Quê quán: Kon Kô - Đăk Tô – Kom Tum. Trình độ chuyên môn: CĐSP Toán
Nguyễn Đình Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0984319848