Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/ PHNV NH 2018 -2019 15/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Phương hướng nhiệm vụ năm hoc 2018-2019 - trường THCS Ea Yiêng
02 / QC -HĐ- BGH 06/09/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của BGH trường THCS Ea Yiêng năm học 2018 -2019
01/ QC/HĐCQ 25/08/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của cơ quan - Trường THCS Ea yiêng
30/ NQ HDND tỉnh đak lak 11/10/2017 Chỉ thị, Công văn, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Nghị quyết 30/ HĐND tỉnh ngày 11/ 10 / 2017 V/v chế độ công tác phí , HN..