HD BHY tế 2019-2020

HD BHY tế 2019-2020

Lượt xem:

[...]
HD đánh giá ht,pht,gv 2019

HD đánh giá ht,pht,gv 2019

Lượt xem:

    Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT). Để việc triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, [...]
Kế hoạch tuần 34 ( 15 /3 đến 20/3 )

Kế hoạch tuần 34 ( 15 /3 đến 20/3 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 34 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 14 -HKII :  Từ ngày 15 /4đến ngày 20/4 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 15/4 –         Nghĩ lễ 10-3 –         Toàn trường   –   3 16/4 –         Học [...]
Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  237/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  12 tháng  4  năm 2019                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]
Kế hoạch tuần 33 ( từ 8 đến 13/4/2019 )

Kế hoạch tuần 33 ( từ 8 đến 13/4/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 33 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 13 -HKII :  Từ ngày 8 /4đến ngày 13/4 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 8/4 –         SHNGLL –         Học bình thường – –         Toàn trường   –         GVCNL   [...]
Kế hoạch tháng 4 / 2019

Kế hoạch tháng 4 / 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    09 / KH – EaYi                     Ea Yiêng , ngày 01 tháng 4 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 Năm 2019   Chủ đề : “ HÒA BÌNH –HỮU NGHỊ ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng [...]
Kế hoạch tháng 3 năm 2019

Kế hoạch tháng 3 năm 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    08  / KH – EaYi                     Ea Yiêng , ngày 01 tháng 3 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 Năm 2019   Chủ đề : “ Tiến Bước Lên Đoàn ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng [...]
kế hoạch nghỉ tết kỷ hợi 2018

kế hoạch nghỉ tết kỷ hợi 2018

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:  60 /PGDĐT   V/v nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Krông Păc, ngày  16   tháng 01 năm 2019     Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS; – Hiệu trưởng trường PTDT NT THCS [...]
Kế hoạch tuần 22 ( Tuần 3 – HKII từ 14 đến 19 / 1 /2019 )

Kế hoạch tuần 22 ( Tuần 3 – HKII từ 14 đến 19 / 1 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 22; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 3 -HKII :  Từ ngày 14/1 đến ngày 19/1 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 14/1 –         Chào cờ –         Tổ chức tuyên truyền ATGT , Cấm BB chất nổ , [...]
Một số hình ảnh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Một số hình ảnh kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »