Một số hình ảnh tổng kết năm học 2018 – 2019

Một số hình ảnh tổng kết năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]
Một số hình ảnh trung thu HS trường THCS Ea Yiêng 2019

Một số hình ảnh trung thu HS trường THCS Ea Yiêng 2019

Lượt xem:

Một s [...]
Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Hình Ảnh [...]
Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 3-HKI :  Từ ngày 3 /9 đến ngày 8/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 2/9 Nghĩ lễ   2 / 9   Trực trường   – Toàn trường   – [...]
Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    02  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30  tháng 08 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9   chủ đề : Tinh thần “ CMT8 và quốc khánh 2/9 ”   CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Tổ [...]
kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :  678/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019     QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019   Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 [...]
HD BHY tế 2019-2020

HD BHY tế 2019-2020

Lượt xem:

[...]
HD đánh giá ht,pht,gv 2019

HD đánh giá ht,pht,gv 2019

Lượt xem:

    Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT kèm theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT). Để việc triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, [...]
Kế hoạch tuần 34 ( 15 /3 đến 20/3 )

Kế hoạch tuần 34 ( 15 /3 đến 20/3 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 34 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 14 -HKII :  Từ ngày 15 /4đến ngày 20/4 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 15/4 –         Nghĩ lễ 10-3 –         Toàn trường   –   3 16/4 –         Học [...]
Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  237/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  12 tháng  4  năm 2019                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]
Trang 1 / 512345 »