Kế hoạch tuần 24 (1/2 tuần 25 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 24 ( ½ 25 ) ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 25 -HKII :  Từ ngày 3/2 đến ngày 08/2/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

3/2

–         Chào cờ

–         Học bình thường

–         Toàn trường

 

 
3

4/2

–         Học bình thường

–         Toàn trường

 
4

5/2

–         Học bình thường –         Toàn trường  
5

6/2

–         Học bình thường

–         Tập huấn phần mềm QL nhân sự

–         Toàn trường

–         Toàn trường

 
6

7/2

–         Học bình thường –         Toàn trường  
7

8/2

–         Học bình thường

–         Vận động đóng các loại quỹ quỹ

–         Vận động HS không theo bố mẹ, bạn bè đi làm xa

–         Toàn trường

–         GVCN

 
CN

9/2