Một số hình ảnh khai giảng lớp BTVH lớp 9 năm 2020

Một số hình ảnh khai giảng lớp BTVH lớp 9 năm 2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi GVG huyện năm học 2019 -2020

Kế hoạch thi GVG huyện năm học 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:  56/PGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                  Krông Pắc, ngày 03 tháng 02  năm 2020   KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS... ...
Kế hoạch tuần 14

Kế hoạch tuần 14

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 14 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 14 -HKI :  Từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 18/11 – SH NGLL – Học bình thường – Vận động HS – ổn định duy... ...
Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 6 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 6 -HKI :  Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 23/9 – SH NGLL – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện... ...
kế hoạch tuần 5

kế hoạch tuần 5

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 5 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 5-HKI :  Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 16/9 – Chào cờ – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện... ...
Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 3-HKI :  Từ ngày 3 /9 đến ngày 8/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 2/9 Nghĩ lễ   2 / 9   Trực trường   – Toàn trường   –... ...
Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    02  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30  tháng 08 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9   chủ đề : Tinh thần “ CMT8 và quốc khánh 2/9 ”   CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Tổ... ...
kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :  678/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019     QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019   Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10... ...
kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 2 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 2-HKI :  Từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 26/8 – Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS... ...
Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS EA YIÊNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số : 01/ KH – thcs KẾ HOẠCH THÁNG 8  / 2019 Phần I Đánh giá công tác Trước, trong và sau hè : Ưu điểm : Tổng kết năm học và bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương đúng quy định.... ...
Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019 * Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên... ...
DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

Lượt xem:

...
Trang 1 / 512345 »