Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 6 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 6 -HKI :  Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 23/9 – SH NGLL – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện [...]
kế hoạch tuần 5

kế hoạch tuần 5

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 5 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 5-HKI :  Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 16/9 – Chào cờ – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện [...]
Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 3-HKI :  Từ ngày 3 /9 đến ngày 8/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 2/9 Nghĩ lễ   2 / 9   Trực trường   – Toàn trường   – [...]
Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    02  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30  tháng 08 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9   chủ đề : Tinh thần “ CMT8 và quốc khánh 2/9 ”   CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Tổ [...]
kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :  678/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019     QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019   Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 [...]
kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 2 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 2-HKI :  Từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 26/8 – Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS [...]
Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS EA YIÊNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số : 01/ KH – thcs KẾ HOẠCH THÁNG 8  / 2019 Phần I Đánh giá công tác Trước, trong và sau hè : Ưu điểm : Tổng kết năm học và bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương đúng quy định. [...]
Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019 * Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên [...]
DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Dự kiến kế hoạch tuần 38 ( từ 13 – 19 /5/2019 )

Dự kiến kế hoạch tuần 38 ( từ 13 – 19 /5/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ( Dự kiến ) KẾ HOẠCH TUẦN 38 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 18 -HKII :  Từ ngày13 /5 đến ngày 18/5 /2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 13/5 –         Nhập điểm ,vào học bạ –         Kiểm tra bù [...]
kế hoạch tuần 35 , 36 ( từ 22 đến 5/5/2019 )

kế hoạch tuần 35 , 36 ( từ 22 đến 5/5/2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 35 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 15 -HKII :  Từ ngày 22 /4đến ngày 28/4 /2019 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 22/4 –         SHNGLL –         Học bình thường –         GV lầm đề cương ôn [...]
Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  237/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  12 tháng  4  năm 2019                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]
Trang 1 / 512345 »