Kế hoạch tuần 17 áp dụng từ 28 – 2 /1 /2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 17 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 17 -HKI :  Từ ngày 28/12 đến ngày 2/1/2021)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

28/12

– Chào cờ

– Học Bình thường

– Lập đề cương triển khai ôn tập học kỳ I

– Ktra học kỳ I theo PPCT -TKB

 

 

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

– GV BM

– Môn : TD,Tin ,CN, Họa , Nhạc

 

 

 

3

29/12

– Học bình thường

– Họp TPTĐ

 

–         Toàn trường

–         Cao Cúc

 

 
4

30/12

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
5

31/12

–         Học bình  thường

–         SH CM , Ktra hồ sơ tổ HC, TV, TB

– Toàn trường

– Theo Tổ

 

 

BGH

6

1/1

–         Nghỉ tết DL

 

-Toàn trường

 

 
7

2/1

– học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

 

 

–         GV – HS

–         GVCNL

 

 

 
CN