quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

Lượt xem:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC Số  1595/UBND V/v thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Pắc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  09 tháng 10 năm 2019   Kính gửi:    – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc; – Ủy ban nhân dân các xã, [...]
kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :  678/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019     QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019   Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 [...]
Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019 * Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên [...]
DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

DANH SÁCH GV TẬP HUẤN CM HÈ 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Kế hoạch Ktra học kỳ I năm học 2018 -2019 ( PGD )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  681/ PGDĐT  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 Krông Păc, ngày  23  tháng  11  năm 2018                Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. [...]
DS CB GV tham gia tập huấn GDQPAN

DS CB GV tham gia tập huấn GDQPAN

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG PẮC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG Mẫu 01 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN GDQPAN STT Họ và tên Trường Chức vụ Bộ môn Ghi chú 1 Nguyễn Đình THCS Ea Yiêng Phó hiệu trưởng CBQL 2 Lê Xuân Dũng THCS Ea Yiêng Tổ trưởng Ngữ văn 3 Nguyễn Thành Lập THCS Ea Yiêng Giáo viên Ngữ văn 4 [...]
danh sach tập huấn CM 2018

danh sach tập huấn CM 2018

Lượt xem:

[...]
Danh sách dự kiến CB GV tham gia tập huấn CM hè 2018

Danh sách dự kiến CB GV tham gia tập huấn CM hè 2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 ( GV theo dõi )

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 ( GV theo dõi )

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số  454/PGDĐT V/v cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn hè 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  08  tháng 8 năm 2018   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện. Thực hiện [...]
Dự kiến kế hoạch từ 01 / 8 đến 17 / 8 / 2018 có bổ sung thay đổi

Dự kiến kế hoạch từ 01 / 8 đến 17 / 8 / 2018 có bổ sung thay đổi

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (  Dự kiến ) NĂM HỌC 2018 -2019 ( Từ ngày 01 /8 đến ngày 30/8/2018)   9 /8 – Học chính trị hè tại huyện ủy Toàn trường từ 12 đến 14 /8 -tập huấn TTGDTX tỉnh  – Tuyên   15 – 17/8 – Tập [...]
Danh sách tham gia tập huấn hè 2018 ( theo QĐ/ PGD)

Danh sách tham gia tập huấn hè 2018 ( theo QĐ/ PGD)

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi kiểm tra năng lực GV giỏi huyện 2018

Kết quả thi kiểm tra năng lực GV giỏi huyện 2018

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PĂC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2017 – 2018 STT SBD Họ và tên Môn Trường Điểm Kết quả 10 010 Phan Văn Dần Công nghệ THCS Ea Yiêng 8.5 Đạt 1 025 Bùi Thị Hà Hóa học THCS Ea Yiêng 9.5 Đạt 16 040 Trịnh Thị Hiệp Tiếng [...]
Trang 1 / 212 »