Kế hoạch tuần 20

Kế hoạch tuần 20

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 20 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 2 -HKII :  Từ ngày 18 / 1 đến ngày 23/  1/2021 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 18/1 –         SHNGLL –         Học bình thường –         Vận động đóng... ...
Kế hoạch tuần 17 áp dụng từ 28 – 2 /1 /2021

Kế hoạch tuần 17 áp dụng từ 28 – 2 /1 /2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 17 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 17 -HKI :  Từ ngày 28/12 đến ngày 2/1/2021)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 28/12 – Chào cờ – Học Bình thường – Lập đề cương triển khai ôn tập... ...
Kế hoạch tuần 16 áp dụng từ 21-26/12/ 2020

Kế hoạch tuần 16 áp dụng từ 21-26/12/ 2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 16 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 16 -HKI :  Từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 21/12 – SH NGLL dưới cờ ngày 22/12 – Học Bình thường – Lập đề cương... ...
kế hoạch tuần 15 từ 14/12 đến 19/12/2020

kế hoạch tuần 15 từ 14/12 đến 19/12/2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 15 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 15 -HKI :  Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 14/12 – CC – Học Bình thường – Lập đề cương triển khai ôn tập học... ...
kế hoạch tuần 14 áp dụng từ 7/12 đến 12/12/2020

kế hoạch tuần 14 áp dụng từ 7/12 đến 12/12/2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 14 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 14 -HKI :  Từ ngày 7/12 đến ngày 12/12 / 2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 7/12 – SH NGLL – Học bình thường theo TKB mới – Vận động... ...
Kế hoạch tháng 12/2020

Kế hoạch tháng 12/2020

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    04  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30 tháng 10 năm 2020     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11   chủ đề : “ Tôn Sư – Trọng Đạo  ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng 10... ...
Kế hoạch tuần 12 từ 23/11 đến 28/11/2020

Kế hoạch tuần 12 từ 23/11 đến 28/11/2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 12 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 12 -HKI :  Từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 23/11 – SHNGLL – Học Bình thường , Thao giảng theo tổ cm –  Ktra... ...
Kế hoạch tuần 11 áp dụng từ 16- 21/11/2020

Kế hoạch tuần 11 áp dụng từ 16- 21/11/2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 11 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 11 -HKI :  Từ ngày 16/11đến ngày 21/11/2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 16/11 – Chào cờ – Học Bình thường , Vận động HS đóng các loại quỹ –... ...
Kế hoạch Tuần 10 ( áp dụng từ 9/11 đến 15/11/2020 )

Kế hoạch Tuần 10 ( áp dụng từ 9/11 đến 15/11/2020 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 10 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 10 -HKI :  Từ ngày 9/11 đến ngày 15/11/2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 9/11 – SHNGLL – Học Bình thường – Thao giảng đợt I   – Vận... ...
Kế hoạch tháng 11/2020

Kế hoạch tháng 11/2020

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    04  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30 tháng 10 năm 2020     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11   chủ đề : “ Tôn Sư – Trọng Đạo  ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng 10... ...
kế hoạch tuần 9 ( áp dụng từ 02- 07/11/2020)

kế hoạch tuần 9 ( áp dụng từ 02- 07/11/2020)

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 9 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 9 -HKI :  Từ ngày 2/11 đến ngày 7/11/2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 2/11 – Chào cờ – Học Bình thường – Vận động HS đóng các loại... ...
Kế hoạch tuần 8 ( áp dụng 26/10 -01/11/2020 )

Kế hoạch tuần 8 ( áp dụng 26/10 -01/11/2020 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 8 ; NĂM HỌC 2020 -2021 (Tuần 8 -HKI :  Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2020)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 26/10 – SH chuyên đề – Học Bình thường , áp dụng TKB số2 –... ...
Trang 1 / 212 »