Một số hình ảnh hoạt động vui tết trung thu năm 2020

Một số hình ảnh hoạt động vui tết trung thu năm 2020

Lượt xem:

...
Mau kiem đảng viên 2019

Mau kiem đảng viên 2019

Lượt xem:

  Mẫu 01-HD KĐ.ĐG   ĐẢNG BỘ … … (Tập thể kiểm điểm)   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………., ngày…..tháng….năm…….     BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ Năm ……   Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể… kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau: Ưu điểm, kết quả đạt... ...
HD  công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

HD công tác thi đua công đoàn NH 2018 -2019

Lượt xem:

    LĐLĐ TỈNH ĐẮK LẮK                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  11/HD- LĐLĐ                                            Krông Pắc, ngày 24 tháng 04 năm 2019     HƯỚNG DẪN (Công tác thi đua năm học 2018-2019)   Kính gửi: Công đoàn cơ sở Trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Krông Pắc.   Để kịp... ...
quy chế chi quỹ tương trợ CĐ 2018 ( LĐLĐ huyện )

quy chế chi quỹ tương trợ CĐ 2018 ( LĐLĐ huyện )

Lượt xem:

LĐLĐ TỈNH ĐẮC LẮC LĐLĐ HUYỆN KRÔNG PẮC   Số:01 /LĐLĐ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Krông Pắc, ngày 14 tháng 06 năm 2018 QUY CHẾ THU CHI QUY TƯƠNG TRỢ NĂM 2018   I/ PHẦN THU: 1/ Đối tượng tham gia: Đoàn viên công đoàn các trường học, công đoàn phòng GD trực... ...
Đề cương ôn tập thi GV TPT đội giỏi 2018

Đề cương ôn tập thi GV TPT đội giỏi 2018

Lượt xem:

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (80 câu hỏi) CÂU HỎI PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÁP ÁN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (10 câu hỏi) Câu hỏi số 1: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên                            b. Đông Dương cộng sản Đảng c. An Nam cộng sản Đảng                                                   d. Đông Dương cộng... ...
Thông báo lịch tập huấn công đoàn 2017

Thông báo lịch tập huấn công đoàn 2017

Lượt xem:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG H. KRÔNG PẮK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  20 tháng 10 năm 2017       LỊCH TẬP HUẤN  nghiệp vụ đối với cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2017   TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỐI TƯỢNG GHI CHÚ 1... ...