Một số hình ảnh ĐHLĐ năm học 2018 -2019 . ĐH đã đề ra những nội dung , chuyên đề và các giải pháp thực hiện thành công nghị quyết ĐH liên đội năm học 2018 -2019

Lượt xem:

Đọc bài viết