kế hoạch tuần 14 áp dụng từ 7/12 đến 12/12/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 14 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 14 -HKI :  Từ ngày 7/12 đến ngày 12/12 / 2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

7/12

– SH NGLL

– Học bình thường theo TKB mới

– Vận động HS – ổn định duy trì SS

– Hội nghị giao ban CBQL 14h 00

 

– Toàn trường

 

-GVCN

 

–         BGH

 

Đ/c: Thiện, Cao Cúc trực LĐ

3

8/12

-Học bình thường

-Hội nghị phân tích đánh giá chất lượng đảng viên

– Tham gia tập huấn đà lạt – theo QĐ SGD

–         Toàn trường

–         Đảng viên

Các TTCM bố trí GV dạy thay
4

9/12

-Học bình thường

 

 

– Toàn trường

 

5

10/12

– Học Bình thường

– SHCM

– GV – HS

– SH theo tổ

 

6

11/12

-Học bình thường

 

-Toàn trường

 

7

12/12

– Học bình thường

 

–         GV – HS

CN