kế hoạch tuần 15 từ 14/12 đến 19/12/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 15 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 15 -HKI :  Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

14/12

– CC

– Học Bình thường

– Lập đề cương triển khai ôn tập học kỳ I

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

– Kiểm tra hồ sơ các tổ còn lại

– Toàn trường

-CBGV – HS

– GV BM

– GVBM

–         Đ/c Đình

 

 

 

3

15/12

– Học bình thường

 

–         Toàn trường

 

4

16/12

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

5

17/12

– Học Bình thường

– Sinh hoạt tổ CM

  • Tổng kết CĐ
– GV – HS

– tổ CM

  • BCH CĐ
6

18/12

-Học bình thường

– Tập huấn Đà lạt ( 18-20/12/2020 )

 

-Toàn trường

– Văn, Cảnh

TT bố trí gv dạy thay
7

19/12

– Học bình thường

 

–         GV – HS

 

CN