Kế hoạch tuần 20

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 20 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 2 -HKII :  Từ ngày 18 / 1 đến ngày 23/  1/2021 )

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

18/1

–         SHNGLL

–         Học bình thường

–         Vận động đóng các loại quỹ

–         Toàn trường

 

–         đ/c Eang + gvcn

 

 
3

19/1

–         Học bình thường

–         Họp chi bộ 15h

 

–         Toàn trường

–         Đảng viên

 
4

20/1

–         Học bình thường

 

–         Toàn trường

 

 
5

21/1

–         Học bình thường

–         Họp HĐSP 9h 50

–         Toàn trường

 
6

22/1

–         Học bình thường

–         Toàn trường

–         Tuyên ,X Hiệp

 

 
7

23/1

–         Học bình thường

–         Vận động đóng các loại quỹ quỹ

 

–         Toàn trường

–         GVNNL

 

 
CN

 

 

–