Mã đăng nhập đánh giá HT,GV 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC MÃ ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN
STT Trường Tài khoản Họ Tên Chức Vụ
2770 Trường THCS Ea Yiêng ‘6550 Vũ Văn Tuyên Hiệu trưởng
2771 Trường THCS Ea Yiêng ‘16427 Nông Văn Huấn Giáo viên
2772 Trường THCS Ea Yiêng ‘16428 Đinh Thị Vân Nhân viên
2773 Trường THCS Ea Yiêng ‘16429 Trần Văn Tân Giáo viên
2774 Trường THCS Ea Yiêng ‘16430 Nguyễn Viết Thảo Giáo viên
2775 Trường THCS Ea Yiêng ‘16431 Nguyễn Hòa Điệp Giáo viên
2776 Trường THCS Ea Yiêng ‘16432 Đặng Thị Phương Giáo viên
2777 Trường THCS Ea Yiêng ‘16433 Vũ Hải Hà Giáo viên
2778 Trường THCS Ea Yiêng ‘16434 Lê Xuân Dũng Giáo viên
2779 Trường THCS Ea Yiêng ‘16435 Nguyễn Thị Thu Quyến Giáo viên
2780 Trường THCS Ea Yiêng ‘16436 Trần Danh Thanh Giáo viên
2781 Trường THCS Ea Yiêng ‘16437 Nguyễn Thị Hà Giáo viên
2782 Trường THCS Ea Yiêng ‘16438 Hàn Thị Vân Giáo viên
2783 Trường THCS Ea Yiêng ‘16439 Trịnh Thị Hiệp Giáo viên
2784 Trường THCS Ea Yiêng ‘16440 Lê Văn Hiếu Giáo viên
2785 Trường THCS Ea Yiêng ‘16441 Cao Thị Cúc Giáo viên
2786 Trường THCS Ea Yiêng ‘16442 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên
2787 Trường THCS Ea Yiêng ‘16443 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên
2788 Trường THCS Ea Yiêng ‘16444 Đinh Văn Bình Giáo viên
2789 Trường THCS Ea Yiêng ‘16445 Phan Văn Dần Giáo viên
2790 Trường THCS Ea Yiêng ‘16446 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên
2791 Trường THCS Ea Yiêng ‘16447 Lê Thị Dung Giáo viên
2792 Trường THCS Ea Yiêng ‘16448 Dương Đức Văn Giáo viên
2793 Trường THCS Ea Yiêng ‘16449 Đặng Đình Thắng Giáo viên
2794 Trường THCS Ea Yiêng ‘16450 Sử Trung Kiên Giáo viên
2795 Trường THCS Ea Yiêng ‘16451 Trần Xuân Hiệp Giáo viên
2796 Trường THCS Ea Yiêng ‘16452 Huỳnh Tấn Lực Giáo viên
2797 Trường THCS Ea Yiêng ‘16453 Nguyễn Thị Cẩm Nhi Nhân viên
2798 Trường THCS Ea Yiêng ‘16454 Lê Hồng Tới Giáo viên
2799 Trường THCS Ea Yiêng ‘16455 Đoàn Văn Quyết Giáo viên
2800 Trường THCS Ea Yiêng ‘16456 Lê Minh Ánh Giáo viên
2801 Trường THCS Ea Yiêng ‘16457 Lê Viết Phòng Giáo viên
2802 Trường THCS Ea Yiêng ‘16458 Nguyễn Thành Thiện Giáo viên
2803 Trường THCS Ea Yiêng ‘16459 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên
2804 Trường THCS Ea Yiêng ‘16460 Phan Ngọc Viên Giáo viên
2805 Trường THCS Ea Yiêng ‘16461 Lê Thị Minh Tuấn Giáo viên
2806 Trường THCS Ea Yiêng ‘16462 Trương Thị kim Cúc Giáo viên
2807 Trường THCS Ea Yiêng ‘16463 Nguyễn Đình Phó hiệu trưởng
2808 Trường THCS Ea Yiêng ‘16464 Phạm Thị Thanh Thảo Giáo viên
2809 Trường THCS Ea Yiêng ‘16465 Nguyễn Thị Minh Hồng Giáo viên
2810 Trường THCS Ea Yiêng ‘16466 Bùi Thị Kim Liên Giáo viên
2811 Trường THCS Ea Yiêng ‘16467 Nguyễn Thành Lập Giáo viên
2812 Trường THCS Ea Yiêng ‘16468 Nguyễn Thị Thu Kiều Giáo viên
2813 Trường THCS Ea Yiêng ‘16469 Lê Văn Tiên Giáo viên
2814 Trường THCS Ea Yiêng ‘16470 Íp Nhân viên
2815 Trường THCS Ea Yiêng ‘16471 A Nhuih Giáo viên
2816 Trường THCS Ea Yiêng ‘16472 Eang Phó hiệu trưởng
2817 Trường THCS Ea Yiêng ‘16473 On Nhân viên
2818 Trường THCS Ea Yiêng ‘16474 H Boach Byă Giáo viên
2819 Trường THCS Ea Yiêng ‘16475 Nguyễn Hải Anh Giáo viên
2820 Trường THCS Ea Yiêng ‘16476 Y Thoại Giáo viên
2821 Trường THCS Ea Yiêng ‘16477 NguyễnThị Loan Giáo viên
2822 Trường THCS Ea Yiêng ‘16478 Y Quê Niê Giáo viên
2823 Trường THCS Ea Yiêng ‘16479 Y Dú Niê Giáo viên