Dự kiến kế hoạch tuần 38 ( từ 13 – 19 /5/2019 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

( Dự kiến )

KẾ HOẠCH TUẦN 38 ; NĂM HỌC 2018 -2019

(Tuần 18 -HKII :  Từ ngày13 /5 đến ngày 18/5 /2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

13/5

–         Nhập điểm ,vào học bạ

–         Kiểm tra bù HS vắng ( ktra HS yếu )

–         Toàn trường

 

3

14/5

–         Nhập điểm , Kiểm tra ( HS Yếu )

–         Vào học bạ , hoàn thành học bạ k9

–         Tập huấn Đánh giá HT , PHT, GV ( Tuyên, Đình , Văn )

–         Toàn trường

–         GVCN , GV bộ môn

 

Tập huấn tại truong ea yong
4

15/5

–         Hoàn thành Hồ sơ K9 ,

–         Ký duyệt  học bạ ( eang khối 7, đình k 6.8 , tuyên k9)

–         Tuyên truyền ký thanh toán tiền điện qua TKNH

–         Tập huấn ( ngày 2 )

–         Giám sát thi cấp 1

–         Toàn trường

 

– GVCN

5

16/5

–         Giám sát thi cấp I

–         Họp XL thi đua tổ ( 13 g 30 )

–         Họp liên tịch ( 15 h00 )

 

 

–         HĐ thi đua

–         Toàn trường

–         Liên tịch

 

 

6

17/5

–         Họp HĐ ( 7h 15 )

–         Đánh giá HT,Phó Hiệu trưởng , GV

–         Tự ktra  hoàn thành thi đua

–         Đăng ký phép hè 2019

–         Kiểm tra chéo Hồ sơ xét TNTHCS ( 14g )

 

–         CB, GV, NV

–         KT, VT

–         Theo quyet định

 

 

–         Đình +GVCNL 9

 

 

 

Tại c2 N.G Tự

7

18/5

–         Lao động

–         Phân công trực hè – CĐ

–         Đ/c Eang , GVCN+ HS
CN

19/5

 
2

20/5