Kế hoạch Tuần 10 ( áp dụng từ 9/11 đến 15/11/2020 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 10 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 10 -HKI :  Từ ngày 9/11 đến ngày 15/11/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

9/11

– SHNGLL

– Học Bình thường

– Thao giảng đợt I

 

– Vận động HS đóng các loại quỹ

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

– tập huấn GVCC – Đà nẵng – theo QĐ

 

– Toàn trường

 

– Đăng ký theo tổ CM

– Eang , GVCN

– GVBM

– Dần

 

 

TT bố trí GV dạy thay

3

10/11

– Học bình thường

-tham gia hội thao tỉnh –Theo QĐ

 

– Toàn trường

– Kiên, thanh

 

 

 

4

11/11

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 

 

 
5

12/11

– Học Bình thường

– SH TCM

– GV – HS

–         5 Tổ CM

 

 

6

13/11

-Học bình thường

 

-Toàn trường

 

 

 
7

14/11

– Học bình thường

– Vận động HS – ổn định duy trì SS – đóng các loại quỹ

 

–         GV – HS

–         GVCNL

 

 

 
CN

15/11