Kế hoạch tuần 11 áp dụng từ 16- 21/11/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 11 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 11 -HKI :  Từ ngày 16/11đến ngày 21/11/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

16/11

– Chào cờ

– Học Bình thường , Vận động HS đóng các loại quỹ

– Thao giảng đợt I, Ktra Hsơ Tổ CM , GV

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

 

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

– Đăng ký theo tổ CM

 

– GVBM

 

 

– BGH ,TT

3

17/11

– Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 

 

4

18/11

-Học bình thường

  • nhân QĐ nâng lương
– Toàn trường

 

5

19/11

– Học Bình thường

– Họp các tổ trưởng CM ( 7h30 )

– SH tổ CM – 9 h

 

– GV – HS

– các tổ trưởng

– Các tổ

 

 

 

6

20/11

-Tọa đàm ngày 20-11 – 7h 30

 

-CBGVNV

 

HS nghỉ học
7

21/11

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

  • Nộp hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm 2020
–         GV – HS

–         GVCNL

  • GV+ KT

 

CN