Kế hoạch tuần 12 từ 23/11 đến 28/11/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 12 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 12 -HKI :  Từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020 )

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

23/11

– SHNGLL

– Học Bình thường , Thao giảng theo tổ cm

–  Ktra Hsơ Tổ CM

– Vận động HS đóng các loại quỹ

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

 

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

 

– Eang , GVCN

– GVBM

 

 

– BGH ,TT

3

24/11

– Học bình thường

– Tập huấn tác hại thuốc lá

– Toàn trường

– Đ/c Nhi

 

 

4

25/11

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

5

26/11

– Học Bình thường

– SH tổ chuyên môn

– GV – HS – HS

– Tổ CM

 

6

27/11

-Học bình thường

– Nộp hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm 2020

  • Họp bốc thăm thi GVG huyện 7h30 tại trường THCS ea Yông

 

-Toàn trường

  • GV thi
7

28/11

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

 

–         GV – HS

–         GVCNL

CN