Kế hoạch tuần 16 áp dụng từ 21-26/12/ 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 16 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 16 -HKI :  Từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

21/12

– SH NGLL dưới cờ ngày 22/12

– Học Bình thường

– Lập đề cương ma trận đề triển khai ôn tập cuối học kỳ I

– Vận động HS đóng các loại quỹ

 

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

– GV BM

 

 

 
3

22/12

– Học bình thường

 

–         Toàn trường

 

 

 

4

23/12

-Học bình thường

– Thi HSG huyện + Coi thi

 

– Toàn trường

– Kiều , Cao Cúc

 

 
5

24/12

– Học Bình thường

– SH tổ CM phân công Dự kiến TKB kỳ II

 

– GV – HS

Tổ CM

 

 
6

25/12

-Nghỉ học

-Toàn trường

 

 
7

26/12

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

 

–         GV – HS

–         GVCNL

 

 
CN