Kế hoạch tuần 4 /2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 4-HKI :  Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

9/9

– Sinh hoạt HGLL

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 4 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Dự giờ ,góp ý

– GV HĐ theo dõi CV số 1504/ UBND- NV ngày 5/9/2018

 

– Đội – GVCN

– Đ/c Eang +GVCN

-CBGV-NV

 

– BGH,TT,GVBM

 

 
3

10/9

-Học bình thường

– tham gia rước đèn trung thu tại huyện

– Toàn trường

– đội

 
4

11/9

-Học bình thường

– tổ chức trung thu cho thiếu nhi buôn kết nghĩa

( 16 h,15 )

– Toàn trường

– ban nội chính + đoàn TN, BGH

 
5

12/9

– Học bình thường

– SH CM , tổ chức trung thu cho HS toàn trường

– LĐ vệ sinh , sắp xếp TBDH

– Các GVBM khối 9 lập DSHS bồi dưỡng HSG 9 môn VH

– Nộp 02 QĐ điều động GV , 01 giấy thôi trả lương, 01 QĐ bậc lương đang hưởng

-GV- HS

– Theo tổ , toàn trường

– đ/c Eang + theo PC

– Đ/c Đình + GVBM

 

–         GV mới về + KT

 

 

6

13/9

-Học bình thường -Toàn trường  
7

14/9

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS

 

 

– GVCNL

– Eang + GVCNL