kế hoạch tuần 5

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 5 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 5-HKI :  Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 )

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

16/9

– Chào cờ

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 5 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Các GVBM khối 9 bồi dưỡng HSG 9 môn VH và các tổ trưởng

– Dự giờ ,góp ý

 

– Toàn trường

– Đ/c Eang +GVCN

-CBGV-NV

 

 

 

– BGH,TT,GVBM

 

 

 

 

-Sau chào cờ

3

17/9

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
4

18/9

-Học bình thường – Toàn trường  
5

19/9

– Học bình thường

– LĐ vệ sinh

 

-GV- HS

– Theo kế hoạch

 

– Eang + GVCN- HS

 

 

6

20/9

-Học bình thường -Toàn trường  
7

21/9

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS

 

 

– GVCNL

– Eang + GVCNL

 

 

 
CN

22/9