Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 6 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 6 -HKI :  Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

23/9

– SH NGLL

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 6 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Dự giờ ,góp ý ( trong tuần )

 

– Toàn trường

– Đ/c Eang +GVCN

-CBGV-NV

 

– BGH,TT,GVBM

 

 

 

 

 

3

24/9

-Học bình thường – Toàn trường

 

 
4

25/9

-Học bình thường – Toàn trường  
5

26/9

– Học bình thường

– Họp Chi bộ tháng 10 ( kiểm điểm ĐV theo điều 30 ) – 9h00

– LĐ vệ sinh

 

-GV- HS

– Đảng viên

 

– Eang + GVCN- HS

 

 

6

27/9

-Học bình thường -Toàn trường  
7

28/9

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS thu các loại quỹ- ổn định duy trì SS

– triển khai TKB mới

 

– GVCNL

– Eang + GVCNL

 

–         Đ/c Đình

 
CN