kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 8 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 8 -HKI :  Từ ngày 7/10 đến ngày 12/10/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

7/10

– SH chuyên đề

– Học Bình thường , áp dụng TKB số2

– GD kỹ năng sống cho HS , vận động HS ko nghe súi dục bỏ học đi làm ăn xa

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

 

-đ/c Eang + GVCN

Sử dụng TKB mới
3

8/10

– Học bình thường

– các tổ  lê kế hoạch KT hồ sơ GV lần 1

– Tăng cường dự giờ thăm lớp ( trong tuần )

– Toàn trường

– Các tổ

– BGH + TTCM

 
4

9/10

-Học bình thường – Toàn trường  
5

10/10

– Học bình thường

 

– Đại hội liên đội

 

– GV- HS

 

TPT +BCH LĐội

 

 

6

11/10

-Học bình thường -Toàn trường  
7

12/10

– Hội nghị CBGVNV – 7 h 30

 

–         GBGVNV HS nghỉ học cả ngày
CN