kế hoạch tuần 9 ( áp dụng từ 02- 07/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 9 ; NĂM HỌC 2020 -2021

(Tuần 9 -HKI :  Từ ngày 2/11 đến ngày 7/11/2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

2/11

– Chào cờ

– Học Bình thường

– Vận động HS đóng các loại quỹ ,duy trì SS HS

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

-Lên lịch ktra giữa học kỳ

Dự tổng kết giai điệu tuổi hồng

 

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

– Eang , GVCN

– GVBM

 

–         Tuyên

 
3

3/11

– Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 

 

 

4

4/11

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
5

5/11

– Học bình thường

– Họp Chi bộ – 7h30

– họp hội đồng 9h

 

 

– Đảng viên

– toàn trường

 

 

6

6/11

-Học bình thường

– Đón đoàn ktra liên ngành

 

-Toàn trường

– theo QĐ

 
7

7/11

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS – đóng các loại quỹ

 

–         GV – HS

–         GVCNL

–         GVCNL

 
CN