kế hoạch tuần 9

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 9 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 9 -HKI :  Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

14/10

– Chào cờ

– Học Bình thường

– Vận động HS đóng các loại quỹ ,duy trì SS HS

– Bồi dưỡng HSG theo kế hoạch

– Ktra sổ đầu bài – khối chiều

– Toàn trường

-CBGV-NV – HS

– Eang , GVCN

– GVBM

– Đ/c Đình

 

 
3

15/10

– Học bình thường

– Thảo luận DTNS 2020

– Toàn trường

Tuyên+ vân

 

 

 

 

4

16/10

-Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
5

17/10

– Học bình thường

– Các tổ lên lịch đăng ký thao giảng đợt I

 

 

– TTCM

 

 

6

18/10

-Học bình thường

– Tập huấn DL

 

-Toàn trường

– Tuyên + Íp

 

 
7

19/10

– Học bình thường

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS – đóng các loại quỹ

 

–         GV – HS

–         GVCNL

–         Eang + GVCNL

 
CN – Hội thao cụm Theo QĐ