Kế hochj tuần 1 HKI năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 1-HKI :  Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2018)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

19/8

–  chào cờ

– Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS

-Thực hiện chương trình tuần 1 HKI, soạn giảng, đăng ký bài dạy theo quy định;

– Lao động

– vận động HS bỏ học đến trường

 

        Toàn  trường

– đ/c Đình

– GV,HS

 

– Đ/c Eang + gv ,hs

– Eang , GVCNL

 

 

 
3

20/8

-Học bình thường

 

GV- HS  
4

21/8

Học bình thường CBGV-NV  
5

22/8

– LĐVS , đào hố rác , mương

– Học bình thường

 

– Eang + PCGVCN

– GV- HS

 

-7h 15

 

 

6

23/8

Thực hiện công tác trong tuần CBGV-NV  
7

24/8

 

– Tập trung toàn trường sáng  7h30

– học nội quy trường , lớp truyền thống nhà trường , sinh hoạt tập thể, nhận quà , nghe tuyên truyền phòng chống  bạo lực – tình dục học đường,

 

 

GVCN k 7,8,9,

HS k 7,8,9