Lịch trực hè 2019 ( đề nghị GV theo dõi trực nghiêm túc và ghi nhật ký vào sổ trực )

Lượt xem:


PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG
DANH SÁCH NGHỈ PHÉP VÀ TRỰC HÈ NĂM 2019
STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay
của bố mẹ
Chỗ ở hiện nay của bố mẹ (vợ hoặc chồng) Nơi đăng ký nghỉ phép Thời gian trực Thời
gian
nghỉ
phép
đợt 1
Thời gian nghỉ phép đợt 2 Nhóm
Trưởng Trực lãnh đạo
Từ
1/6

15/6
Từ 16/6- 30/6 Từ
1/7

15/7
Từ
16/7

31/7
1 Vũ Văn Tuyên Khối 4- TT Phứơc An Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình x 16/6>31/7 x
2 Vũ Hải Hà Krông Pắc -ĐăkLăk Gia Lộc – Hải Dương Gia Lộc – Hải Dương x 16/6>31/7
3 Lê Xuân Dũng Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên Vân Du – Ân Thi – Hưng Yên x 16/6>31/7
4 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nam Đàn – Nghệ An Cư Kuin – Đăk Lăk Nam Đàn – Nghệ An x 16/6>31/7
5 Nguyễn Thị Minh Hồng Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh Xuân Lộc – Can Lộc- Hà Tĩnh x 16/6>31/7
6 Y Quê Niê Krông Pắc -ĐăkLăk Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum x 16/6>31/7
7 Y Dú Niê Krông Pắc -ĐăkLăk Đăk Tô- Kon Tum  Đak Ang -Ngọc hồi- Kon Tum x 16/6>31/7
8 Trịnh Thị Hiệp Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa  Đông Sơn – Thanh Hóa Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa x 16/6>31/7
9 Lê Minh Ánh Krông Pắc -ĐăkLăk Triệu Phong – Quảng Trị Triệu Phong – Quảng Trị x 16/6>31/7
10 Đặng Đình Thắng Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hà – Hà Tĩnh x 16/6>31/7
11 Nguyễn Thị Hà Thái Thụy – Thái Bình Krông Pắc – Đăk Lăk Thái Thụy – Thái Bình x 16/6>31/7
12 Nông Văn Huấn Trùng Khánh – Cao Bằng Krông Pắc – Đăk Lăk Trùng Khánh – Cao Bằng x 16/6 >31/7
13 Nguyễn Đình Cẩm Nam – Hội An – Quảng Nam Cẩm Nam – Hội An – Quảng Nam x 1/6>15/6 1/7>31/7 x
14 Íp Ea Yiêng -Krông Pắc -ĐăkLăk Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kom Tum Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kom Tum x x x 1/6>15/6
15 Trần Danh Thanh Kiến Xương – Thái Bình Krông Pắc – Đăk Lăk Kiến Xương – Thái Bình x 1/6>15/6 1/7>31/7
16 Trần Văn Tân Yên Thế – Bắc Giang Krông Pắc – Đăk Lăk Yên Thế – Bắc Giang x 1/6>15/6 1/7>31/7
17 Phan Văn Dần Ea Kly -Krông Pắc – ĐăkLăk Ngũ Thái – Thuận Thành – Bắc Ninh  Ngũ Thái -Thuận Thành -Bắc Ninh x 1/6>15/6 1/7>31/7
18 Nguyễn Viết Thảo Ea Kly -Krông Pắc – ĐăkLăk Quế Võ – Bắc Ninh Quế Võ – Bắc Ninh x 1/6>15/6 1/7>31/7
19 A Nhuih Ea Yiêng -Krông Pắc – ĐăkLăk Đăk Bla- Kon Tum Đăk BLa- Kon Tum x 1/6>15/6 1/7>31/7
20 Nguyễn Thị Huệ Đô Thành – Yên Thành – Nghệ An Đông Hà- Đông Hưng- Thái Bình Đông Hà – Đông Hưng – Thái Bình x 1/6>15/6 1/7>31/7
21 Nguyễn Thị Thanh Hiền Ea Kly -Krông Pắc – ĐăkLăk Hương Khê – Hà Tĩnh Hương Khê – Hà Tĩnh x 1/6>15/6 1/7>31/7
22 Eang EaYiêng -Krông Pắc – ĐăkLăk Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kom Tum Đăk Ang – Ngọc Hồi -Kon Tum x 1/6>15/6 1/7>31/7
23 Phan Ngọc Viên Khối 4- TT Phứơc An Hương Khê – Hà Tĩnh Hương Khê – Hà Tĩnh x 1/6>15/6 1/7>31/7
24 Đoàn Văn Quyết Khối 2 – TT Phứơc An Đông Hà – Quảng Trị Đông Hà – Quảng Trị x 1/6>15/6 1/7>31/7
25 Lê Văn Hiếu Krông Pắc -ĐăkLăk Diễn Châu – Nghệ An Diễn Châu – Nghệ An x 1/6 >30/6 16/7>31/7
26 Nguyễn Thành Lập Khối 7- TT Phứơc An Kỳ Anh – Hà Tĩnh Kỳ Anh – Hà Tĩnh x 1/6 >30/6 16/7>31/7
27 Lê Thị Dung Khối 7- TT Phứơc An TT Hương Khê- Hà Tĩnh TT Hương Khê- Hà Tĩnh x 1/6 >30/6 16/7>31/7
28 Cao Thị Cúc Diễn Phú – Diễn Châu – Nghệ An  Thanh chương -Nghệ An Thanh Phong- Thanh Chương-Nghệ An x 1/6 >30/6 16/7>31/7
29 Dương Đức Văn Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hải – Thạch Hà – Hà Tĩnh x 1/6 >30/6 16/7>31/7
30 Trương Thị Kim Cúc Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hải- Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hải – Thạch Hà – Hà Tĩnh x 1/6 >30/6 16/7>31/7
31 Y Thoại Krông Pắc -ĐăkLăk A Yun Pa – Gia Lai A Yun Pa – Gia Lai x 1/6 >30/6 16/7>31/7
32 Trần Xuân Hiệp Kỳ Phú – Kỳ Anh – Hà Tĩnh Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An x 1/6 >30/6 16/7>31/7 x
33 Nguyễn Hải Anh Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An Kỳ Phú – Kỳ Anh – Hà tĩnh Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An x 1/6 >30/6 16/7>31/7
34 Sử Trung Kiên Krông Pắc -ĐăkLăk TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh x 1/6 >30/6 16/7>31/7
35  H Boăch Byă Ea Uy – Krông Păc -ĐăkLăk Ea Uy – Krông Păc -ĐăkLăk Ea Uy – Krông Păc -ĐăkLăk x 1/6 >30/6 16/7>31/7
36 Nguyễn Hòa Điệp Tp BMT – Đăk Lăk Quế Võ – Bắc Ninh Quế Võ – Bắc Ninh x 1/6 >30/6 16/7>31/7
37 Lê Thị Minh Tuấn Krông Pắc -ĐăkLăk Nam Đàn – Nghệ An Nam Đàn – Nghệ An x 1/6>15/7
38 Đinh Văn Bình Krông Pắc -ĐăkLăk Đức Thọ – Hà Tĩnh Đức Thọ – Hà Tĩnh x 1/6>15/7
39 Đinh Thị Vân x x x 16/6>30/6
40 Nguyễn Thị Thu Kiều Krông Pắc -ĐăkLăk Núi Thành – Quảng Nam Núi Thành – Quảng Nam x 1/6>15/7
41 Nguyễn Thành Thiện Tân Tiến – Krông Pắc Vũ Thư – Thái Bình  Minh Lãng – Vũ Thư – Thái Bình x 1/6>15/7 x
42 Lê Văn Tiên An Xuân – Tuy An – Phú Yên An Xuân – Tuy An – Phú Yên An Xuân – Tuy An – Phú Yên x 1/6>15/7
43 Nguyễn T. Thu Quyến Tân Dân – Khoái Châu – Hưng Yên Hưng Hà – Thái Bình Tân Dân – Khoái Châu – Hưng Yên x 1/6>15/7
44 Huỳnh Tấn Lực Krông Pắc -ĐăkLăk Cam Lộ –  Quảng Trị Cam Lộ –  Quảng Trị x 1/6>15/7
45 Bùi Thị Kim Liên Ea Yiêng -Krông Pắc -ĐăkLăk Ea Yiêng -Krông Pắc -ĐăkLăk Dương Hưu- Sơn Động -Băc Giang x 1/6>15/7
46 Lê Hồng Tới Cam Lộ – Quảng Trị Cam Lộ – Quảng Trị Cam Lộ – Quảng Trị x 1/6>15/7
47 Lê Viết Phòng Krông Pắc -ĐăkLăk Phú Vang – Thừa Thiên Huế Phú Vang – Thừa Thiên Huế x 1/6>15/7
48 Đặng Thị Phương Krông Pắc -ĐăkLăk Phú Vang – Thừa Thiên Huế Phú Vang – Thừa Thiên Huế x 1/6>15/7
49 Nguyễn Thị Cẩm Nhi
50 On   ( Bảo vệ) x x x x
TM.BGH
CÁC ĐỒNG CHÍ NHÓM TRƯỞNG PHÂN CÔNG CỤ THỂ CHO TỪNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM hiệu trưởng
Công đoàn
Vũ Văn Tuyên
nguyễn Thành thiện
TRƯỜNG THCS EA YIÊNG
DANH SÁCH  TRỰC HÈ NĂM 2019 – NHÓM 1 ( từ 01/6 đến 15 /6 / 2019 )
STT Họ và tên Chỗ ở hiện nay
của bố mẹ
Chỗ ở hiện nay của bố mẹ (vợ hoặc chồng) Nơi đăng ký nghỉ phép                                                        NGÀY TRỰC
 ghi chú
1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 7/6 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Vũ Văn Tuyên Khối 4- TT Phứơc An Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình Thái Hòa- Thái Thụy – Thái Bình X X X
2 Vũ Hải Hà Krông Pắc -ĐăkLăk Gia Lộc – Hải Dương Gia Lộc – Hải Dương X X
3 Lê Xuân Dũng Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên Vân Du- Ân Thi- Hưng Yên Vân Du – Ân Thi – Hưng Yên X X
4 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nam Đàn – Nghệ An Cư Kuin – Đăk Lăk Nam Đàn – Nghệ An X X
5 Nguyễn Thị Minh Hồng Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh Xuân Lộc – Can Lộ- Hà Tĩnh Xuân Lộc – Can Lộc- Hà Tĩnh X X
6 Y Quê Niê Krông Pắc -ĐăkLăk Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum Ngọc Hồi – Đăk Tô – Kon Tum X X
7 Y Dú Niê Krông Pắc -ĐăkLăk Đăk Tô- Kon Tum  Đak Ang -Ngọc hồi- Kon Tum X X
8 Trịnh Thị Hiệp Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa  Đông Sơn – Thanh Hóa Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa X X
9 Lê Minh Ánh Krông Pắc -ĐăkLăk Triệu Phong – Quảng Trị Triệu Phong – Quảng Trị X X
10 Đặng Đình Thắng Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hà – Hà Tĩnh Thạch Hà – Hà Tĩnh X X X
11 Nguyễn Thị Hà Thái Thụy – Thái Bình Krông Pắc – Đăk Lăk Thái Thụy – Thái Bình X X
12 Nông Văn Huấn Trùng Khánh – Cao Bằng Krông Pắc – Đăk Lăk Trùng Khánh – Cao Bằng X X
NHÓM TRƯỞNG
ĐỀ NGHỊ CÁC Đ/C CHÍ TRỰC CẬP NHẬT SỔ NHẬT KÝ TRỰC TẠI PHÒNG HĐ
VŨ VĂN TUYÊN