Thực hiện kế hoạch năm học 2018 -2019 BGH trường đã kết hợp với lãnh đạo , ban công an huyện , chính quyền địa phương ttor chức tuyên truyền và ký cam kết về ATGT , phòng chống , tàn trữ trái phép chất nổ …và Hội thi nghi thức đội cấp trường

Lượt xem:

Đọc bài viết