Kế hoạch nghỉ tết nguyên đán cổ truyền Canh tý -2020 -PGD

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số:  21/PGDĐT

V/v nghỉ Tết Nguyên đán

Canh Tý năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Krông Pắc,  ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các trường MN, MG, TH, THCS, PTDTNT THCS Huyện

 

 

Căn cứ Công văn số 10/SGDĐT-VP, ngày 03/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
  2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo được nghỉ 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020 (Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).
  3. Học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, được nghỉ 10 ngày, từ thứ Hai ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020 (Tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).

Các trường THCS không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

  1. Một số yêu cầu thực hiện trước, trong và sau nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
  2. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các nhà giáo đã nghỉ hưu, các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng và đơn vị kết nghĩa (nếu có); có kế hoạch, biện pháp để tổ chức, hỗ trợ cho cán bộ quản lý , giáo viên, nhân viên do hoàn cảnh khó khăn phải ở lại đơn vị trong những ngày nghỉ Tết.
  3. Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của phòng GDĐT tại Công văn số 996/PGDĐT, ngày 27/12/2019 về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020. Đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc; việc bố trí trực và bảo vệ cơ quan; có các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; không tham gia các hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan; không sử dụng pháo hoặc các chất gây cháy nổ. Khuyến cáo học sinh cảnh giác đề phòng các loại tai nạn, đặc biệt là tai nạn đuối nước khi đi chơi thác nước, sông, hồ, suối trong ngày Tết.

Quán triệt, thực hiện tốt các các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

  1. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị trường học nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức tốt hoạt động dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy của đơn vị, quy định theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do UBND tỉnh ban hành.
  2. Thực hiện chế độ báo cáo

– Gửi Lịch trực của đơn vị qua Email nội bộ trước ngày 22/01/2020 tức ngày 28 tháng Chạp 2019.

Trong thời gian nghỉ Tết, nếu đơn vị có phát sinh các sự cố đặc biệt, cần kịp thời báo cáo tình hình về lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền xã, thị trấn để kịp thời định hướng chỉ đạo.

Sau thời gian nghỉ Tết, các đơn vị báo cáo qua Email nội bộ tình hình học sinh nghỉ học sau Tết Nguyên đán Canh Tý và kết quả việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2020 về phòng GDĐT trước ngày 30/01/2020.

(Gửi Lịch trực để theo dõi và gửi báo cáo qua Email nội bộ đ/c Trung để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT và UBND huyện).

Nhận được Công văn này đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

            Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

-Như kính gửi;                                                                                        (đã ký)

-Lãnh đạo, CV phòng GDĐT;

-Lưu: VT, PC.

 

 

Phạm Xuân Vinh