Kế hoạch tháng 4 / 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC

TRƯỜNG THCS EA YIÊNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:    09 / KH – EaYi                     Ea Yiêng , ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4

Năm 2019

 

Chủ đề : “ HÒA BÌNH –HỮU NGHỊ ”

 

 Phần I .Đánh giá công tác tháng 3

 

1.Ưu điểm .

– Nhà trường cũng như các đoàn thể thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chi bộ.

+ Đã tổ chức thành công cuộc thi kể chuyện Bác Hồ dưới cờ và Viết thư UPU năm học 2018 -2019

+ Học sinh đã tham gia Hội thi “ Rèn luyện chuyên hiệu đội viên ” “ Trò chơi dân gian” trao 11 xe đạp và 17 xuất quà cho HS KK

+ Đã tham hội thi nghi thức đội cấp huyện ( Đạt 02 giải nhất )

+ Đã tổ chức thi sáng tạo trẻ cấp trường và tham gia hội thi sáng tạo trẻ cấp huyện

+ Đã tham gia thi HSG TDTT huyện năm 2019 ( 02 giải nhì ).

+ CSVC cùng KT đã tham mưu tu sửa bàn ghế GV và HS , tu sửa xong sân khấu, sân trường.

 

 1. Tồn tại

– Học sinh đi học chưa chuyên cần ( đặc biệt là học TD chéo buổi ), chưa học bài cũ ở nhà còn nhiều , vẫn còn học sinh bỏ giờ , bỏ tiết vắng học nhiều , trèo tường.

–  Vẫn còn có học sinh Bỏ áo ngoài quần , không đeo khăn quàng , sả rác trong lớp và sân trường .

– Việc đăng ký sổ bài dạy chưa đầy đủ, SH lớp 15 phút đầu giờ một số GVCN chưa nghiêm túc.

– Công tác khác :

+ Chưa thu được các khoản đóng góp của phụ huynh .

+ Chưa đóng quỹ MACĐ năm 2019

 

 

 Phần II .Triển khai Công tác tháng 4 /2019

 

    I . CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

           – Phát động thi đua theo chủ đề tháng , “ Hòa bình – hữu nghị ”

Quán triệt tới đội ngũ CB GV CNV “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh ” và Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Chi Bộ, Đảng các cấp.

Tuyên truyền phổ biến đến đội ngũ GV và học sinh về Tháng thi đua lập thành tích chào mừng 44 năm ngày Giải phóng MN thống nhất đất nước , ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3. kỷ niệm 1051 năm nhà nước Đại cổ Việt ( 968 -2019 )

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:

Tổ chức Triển khai kế hoach tháng 4 học kỳ II , đảm bảo việc đăng ký và dạy – soạn giảng đúng quy định.

Kiểm tra Hồ sơ , rà soát , kiểm tra tiến chương trình TKB ,chế độ nhập điểm , kiểm tra sự chuyên cần của HS đặc biệt là học TD chéo buổi ( GVCN và GV bộ môn )

Thực hiện TKB ,soạn ,giảng dạy từ tuần 32 -35 đầy đủ đúng PPCTTKB , tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

Lập đề cương ôn tập các môn học kỳ II.

Tổ chức kiểm tra hồ sơ ,dự giờ, kiểm tra đánh giá năng lực hoạt động sư phạm của giáo viên; (Đ/c BGH, Các tổ trưởng chuyên môn).

Lập kế hoạch KT học kỳ II ,chỉ đạo Tổ CM phân công GV ra đề kiểm tra tập trung ( HK II ) nộp về CM.

Chuẩn bị các loại hồ sơ theo quy định để đón đoàn Phúc tra thi đua PDG

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Trạm y tế xã về theo dõi khám sức khỏe cho học sinh, tiêm phòng cho học sinh , tuyên truyền phòng tránh các loại bệnh -các tệ nạn XH. – tiêm phòng cho nữ 15 tuổi trở lên còn lại.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS

Xây dựng kế hoạch phối phợp với Ban công an xã trong việc đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị nhà trường trong các ngày lễ . (Đ/c –Eang + BCH CĐ ).

III. Công tác đoàn thể :

 1. Công đoàn :
 • Vận động CĐV thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách HCM
 • Vận động CĐV đoàn kết , khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao .
 • Thực hiện nghị quyết CĐ các cấp , thực hiện các cuộc vận động .( nộp quỹ MACĐ 2019 )
 • Theo dõi việc đóng các lạo bảo hiểm cho CBGV,NV , phối hợp cùng nhà trường xét nâng lương , thâm niên 6 tháng đầu năm cho CBGVNV.
 • Lập kế hoạch trực trường 30/4 và 1/5
 • Chỉ đạo TTND cùng đ/c íp Ktra tiền đóng góp của HS các lớp.

 

 1. Đoàn – Đội
 • Thực hiện nghiêm túc kế hoạch các cấp.
 • Phối hợp với CĐ , GVCN tuyền truyền: ngày giỗ tổ hùng vương 10/3 , kỷ niệm 1051 năm nhà nước Đại cồ việt ( 968-2019 ) , 44 năm ngày giải phóng MN thống nhất đất nước ( 30/4 và 1/5 )dưới cờ
 • Vận động HS đi học chuyên cần , tổ chức lễ kết nạp đoàn viên.
 • Tuyên truyền vận động HS đăng ký tham gia học tập trải nghiệm
 • Tham gia kiểm tra giao ước thi đua năm học 2018 -2019

     3.VT – KT

 • Thực hiện nghiêm túc thông tin hai chiều.
 • Theo dõi việc HS chuyển trường..
 • Chi trả lương tháng 4/2019 , làm hồ sơ nâng lương 6 tháng đầu năm 2019 cho CBGV,NV , nộp giấy đi đường từ tháng 1 – 5 / 2019
 • Theo dõi tham mưu đầu tư thiết bị phục vụ công tác dạy – Học
 • Tổng hợp ,Rà soát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

4.CSVC – LĐ

– Thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp Xanh – Sạch- Đẹp – An toàn.

– Kiểm tra và tham mưu tu sửa CSVC thường xuyên.

Cùng KT Tham mưu đăng ký với phòng tài chính huyện đầu tư mua CSVC , thiết bị phục vụ dạy- học..

– Tham mưu các cấp đầu tư XD cổng và hàng rào trường , tu sửa 08 phòng học cao tầng.

 

 1. CÔNG TÁC KHÁC:

           Phối hợp với trạm Ytế xã Tiêm phòng cho HS nữ khối 9 còn lại

 • Công tác thi đua cuối năm : theo luật thi đua sửa đổi – tỷ lệ LĐ TT xét theo đăng ký thi đua đầu năm ( tư tưởng . đạo đức , chất lượng giảng dạy…)

Lập hồ sơ biểu mẫu theo dõi học sinh hàng tuần ( HS đi làm ăn xa).

GVCN các lớp vận động HS đóng các loại quỹ ( theo họp PHHS)

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4 HKII năm học 2018 – 2019, đề nghị các bộ phận tổ khối, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận :

PGD (b/c);

UBND xã (b/c);

Các Tổ trưởng (t/h);

Các Đoàn thể (p/h –t/h);

Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Văn Tuyên