Kế hoạch tuần 22 /2019- 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 22; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 3 -HKII :  Từ ngày 13/1 đến ngày 18/1 /2020)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

13/1

–         HĐ NGLL

–         Tổ chức tuyên truyền ATGT , Cấm BB chất nổ , pháo….

–         Toàn trường

–         CA  huyện , xã

 

 

 
3

14/1

–         Học bình thường

–         Thanh tra trường N.T.Minh Khai

( 14 – 15/1/2019 )

 

–         Toàn trường

–         Tuyên

 

 
4

15/1

–         Học bình thường

 

–         Toàn trường

 

 
5

16/1

–         Học bình thường

–         Họp HĐ ( 9h,00 )

–         Toàn trường

–         CBGVNV

 
6

17/1

–         Học bình thường

 

–         Toàn trường

 

 

 
7

18/1

–         Học bình thường

–         Vận động đóng các loại quỹ quỹ

 

–         Toàn trường

–         GVCN

 

 
CN

19/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch nghỉ tết : CBNV từ 23 -29 /1/2020

 Học sinh nghỉ từ 19/1 -29/1/2020 ( mùng 6 tết đi học lại )