Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2019 -2020

(Tuần 3-HKI :  Từ ngày 3 /9 đến ngày 8/9/2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

2/9

Nghĩ lễ   2 / 9

 

Trực trường

 

– Toàn trường

 

– theo PCông

 

 
3

3/9

Học bình thường

 

– Toàn trường

 

 
4

4/9

 Học bình thường

Trang trí khai giảng

– Toàn trường

CĐ, ĐTN

 

 
5

5/9

– Khai giảng

– Mỗi lớp 2 lá cờ tổ quốc ( có cán 1.8m)

– Trang phục ; Nữ áo dài ( Cúp công sở ) ,Nam vét ( Sơ my) cà vạt

-Học bình thường

– Toàn trường

– CBGV-NV

6h30 tập trung  HS

 

6

6/9

Học bình thường CBGV-HS  
7

7 /9

 

– Giáo dục đạo đức , kỹ năng sống cho HS

– Vận động HS – ổn định duy trì SS

 

 

– GVCNL

– Eang + GVCNL

 

 

 
cn