Kế hoạch tuần 33 ( từ 8 đến 13/4/2019 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 33 ; NĂM HỌC 2018 -2019

(Tuần 13 -HKII :  Từ ngày 8 /4đến ngày 13/4 /2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

8/4

–         SHNGLL

–         Học bình thường

–         Toàn trường

 

–         GVCNL

 
3

9/4

–         Học bình thường

–         Toàn trường

 
4

10/4

–         Học bình thường

 

 

 

–         Toàn trường

 

 
5

11/4

–         Học bình thường

–         Họp sinh hoạt tổ chuyên môn

 

–         Toàn trường

–         Tổ chuyên môn

 

 
6

12/4

–         Học bình thường

–         Tập huấn PMTBDH

 

 

–         Toàn trường

–         Tuyên, íp

 
7

13/4

–         Học bình thường

–         Vận động HS ko bỏ học theo bạn bè đi làm ăn xa

–         Toàn trường

–         GVNNL

 

 
CN