Kế hoạch tuần 34 ( 15 /3 đến 20/3 )

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 34 ; NĂM HỌC 2018 -2019

(Tuần 14 -HKII :  Từ ngày 15 /4đến ngày 20/4 /2019)

 

Th Nội dung Thực hiện Ghi chú
2

15/4

–         Nghĩ lễ 10-3 –         Toàn trường

 

 
3

16/4

–         Học bình thường

–         GV bộ môn lập đề cương ôn tập HKII cho HS

 

–         Toàn trường

 

-GV bộ môn

 
4

17/4

–         Học bình thường

–         Toàn trường

 
5

18/4

–         Học bình thường

–         SH tổ chuyên môn

–         Thanh tra chuyên ngành trường N.T.M.K

( từ 18-19 /4 )

 

 

–         Toàn trường

 

–         Đ/c tuyên

 
6

19/4

–         Học bình thường

 

 

–         Toàn trường  
7

20/4

–         Học bình thường

–         Vận động HS tham gia học tập ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống

–         Vận động HS ko bỏ học theo bạn bè đi làm ăn xa

–         Toàn trường

–         GVCN

–         GVNNL

 

 
CN

21/4