Nhân ngày khai giảng năm học 2019 -2020 Cty viettel phối hợp cùng HKH huyện tổ chức tặng quà và trao tặng học bổng Vì em hiếu học cho HS 02 xã Ea Yieng vag Ea Uy

Lượt xem:

Đọc bài viết