kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 8 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 8 -HKI :  Từ ngày 7/10 đến ngày 12/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 7/10 – SH chuyên đề – Học Bình thường , áp dụng TKB số2 – GD... ...